การสอบ IELTS writing พร้อมเทคนิค

ข้อสอบ IELTS WRITING PART (พร้อมตัวอย่างข้อสอบ)

ระยะเวลาในการทำข้อสอบ IELTS Writing: [60 นาที/ 2 ข้อใหญ่] มีทั้งหมด 2 Tasks

 

ข้อสอบแต่ละ Task ในพาร์ท Writing จะมีคะแนนให้ไม่เท่ากัน ซึ่งใน Task ที่ 2 นั้นจะมีคะแนนมากกว่าโจทย์ข้อแรกถึงสองเท่า

 

ในข้อสอบ IELTS Writing Task #1 ผู้สอบควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที และแบ่งเวลาที่เหลือ 40 นาทีไปใช้ทำข้อสอบ IELTS Writing Task #2 ซึ่งข้อสอบทั้ง 2 ในพาร์ทนี้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ข้อสอบส่วนนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ:

แนวข้อสอบ IELTS Writing Part #1 (20 นาที)

พาร์ทบรรยาย Graph, chart, หรือ diagram โดยในข้อสอบส่วนนี้ ผู้สอบควารใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีและควรเขียนคำตอบอย่างน้อย 150 words

 

ข้อสอบในส่วนนี้ผู้สอบจะต้องดูภาพจาก Graph, chart, หรือ diagram ที่โจทย์ให้มาและเขียนบรรยายด้วยคำของตัวเอง โดยจะคำนึงถึงความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล วิเคราะขั้นตอน หรือวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆจากภาพที่ให้มา

 

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writing ใน Task นี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ: 

 

หัวข้อ: (Line Graph) ปริมาณการใช้พลังงานของคนอเมริกาตั้งแต่ปี 1980-2030 (มีการคาดการณ์ในอนาคตด้วย)

*กราฟจะแสดงปริมาณการใช้พลังงานประกอบไปด้วย น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม และ นิวเคลียร์

 

ตัวอย่างคำถาม:

  • จากกราฟที่ให้มา จงสรุปและบรรยาย ข้อมูลหลักๆ โดยใฃ้วิธีการเปรียบเทียบ และเขียนอย่างน้อย 150 คำ

ตัวอย่างข้อสอบจริงในพาร์ท IELTS WRITING Task #1

ตัวอย่างข้อสอบจริงในรูปแบบ Chart

IELTS WRITING TASK #1 

 

**You should spend about 20 minutes on this task.

 

The chart shows average rainfall figures in five countries between 2014 and 2019.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Write at least 150 words.

 

                            Rainfall (mm)*
Country 2014 2015 2016 2017 2018 2019
South Africa 600 625 700 600 620 550
Australia 550 530 520 560 500 495
Brazil 800 980 1000 1200 1300 1550
Canada 750 850 900 850 1000 1100
Denmark 700 700 725 690 650 625

ตัวอย่างข้อสอบจริงในรูปแบบ Bar Chart

IELTS WRITING TASK #1 

 

**You should spend about 20 minutes on this task.

 

The graph shows the number of users in millions of 3 popular social networking sites in the UK between 2010 and 2019.

 

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Write at least 150 words

ตัวอย่างข้อสอบจริงในรูปแบบ Bar และ Pie Chart

IELTS WRITING TASK #1 

 

**You should spend about 20 minutes on this task.

 

The graph shows the number of accidents in six countries in 2010, and the pie chart breaks down accident numbers by mode of transport in Indonesia.

 

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Write at least 150 words.

แนวข้อสอบ IELTS Writing Part #2 (40นาที)

พาร์ทแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยข้อสอบในส่วนในส่วนนี้จะมีเกณ์ในการให้คะแนนโดยอิงจากความสามารถในการเปรียบเทียบและโต้แย้ง หัวข้อที่ให้มา รวมไปถึง การคิดวิเคราะห์วีธีแก้ปัญหาในหัวข้อที่โจทย์ให้มา

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writingใน Task นี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ: 

 

หัวข้อ: ทุกๆปีจะมีภาษาต่างๆมากมายที่เลือนหายไปตามกาลเวลา คนบางคนคิดว่ามันไม่สำคัญ เพราะชีวิตเราจะง่ายขึ้นท่าโลกของเรานั้นมีภาษาที่ใช้น้อยลง

 

ตัวอย่างคำถาม:

  • จากหัวข้อที่โจทย์ให้มา คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย (คำถามใน Task นี้จะค่อนข้างสั้น)

 

ตัวอย่างข้อสอบจริงในพาร์ท IELTS WRITING Task #2

WRITING TASK #2  (ตัวอย่างที่ 1)

 

**You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

 

Entrepreneurs around the world are increasingly turning to social media for income generation.

What are the reasons for this trend? Is this a positive or negative development?

 

Give reasons for your answer and include relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words

 

WRITING TASK #2  (ตัวอย่างที่ 2)

 

**You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

 

More and more companies today are allowing their staff to work from home. Some people believe this can increase efficiency while others say it is better for people to work in an office environment.

What are the advantages and disadvantages of telecommuting?

 

Give reasons for your answer and include relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words

 

Tips และเทคนิค สำหรับ IELTS PART Writing

     1. ทำข้อสอบ Task #2 ก่อน

 

อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นว่า ข้อสอบ ส่วนที่สองจะมีคะแนนมากกว่าส่วนแรกถึง 2 เท่า เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าข้อสอบส่วนนี้จะสำคัญที่สุด จากประสบการณ์ของเรา นักเรียนส่วนมากจะใช้เวลามากเกินไปในการทำข้อสอบ IELTS Writing Task #1 บางคนใช้เวลาทำถึง 30 นาที จึงทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบพาร์ทที่ 2 ได้เสร็จทำเวลาและเสียคะแนนในส่วนนี้ไป

 

     2. พยายามใช้คำศัพท์ที่เป็น Academic มากที่สุด

 

ข้อได้เปรียบที่สุดของการสอบ  Writing การที่เราสามารถแสดงความสามารถทุกอย่างที่เรามีในข้อสอบพาร์ทนี้ได้ เพราะวิธีการเขียนของเราจะทำให้ IELTS Examiner หรือ ผู้ให้คะแนน เห็นถึงศักยาภาพทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าผู้สอบควรจะใช้คำศัพท์ที่เป็น Academic มากที่สุดในการเขียน ตัวอย่างเช่น คำว่า Big ที่แปลว่า ใหญ่ เราแนะนำให้ใช้คำว่า Gigantic หรือ Enormous แทน ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูรับรองว่าคุณจะเพิ่มคะแนน IELTS ในพาร์ทนี้ได้อย่างแน่นอน

 

      3. ทำข้อสอบให้ครบทั้ง 2 ข้อ (Finish both tasks!)

 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้สอบต้องทำข้อสอบให้ครบทั้ง 2 ข้อ ท่าคุณเว้นว่างคำตอบไว้ คุณจะได้ 0 คะแนนทันทีอย่างที่เราได้บอกไป เราแนะนำว่าเขียนลงไปให้ได้มากที่สุด

เหตุผลคือเวลาที่ทางศูนย์สอบนำข้อสอบในพาร์ทนี้ไปตรวจ จะใช้คนจริงๆในการตรวจซึ่งอย่างน้อยถ้าเค้าเห็นว่าเราพยายามที่จะเขียน เค้าจะมีการให้คะแนนตรงนี้เช่นกัน

 

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IELTS พาร์ทอื่นๆเพิ่มเติมสามรถเข้าไปอ่านในบทความนี้ได้เลย “ข้อมูลการสอบ IELTS อย่างละเอียด

    ลุ้นรับสิทธิพิเศษของเดือนนี้ และโปรลดสูงสุด 50%*
    ด่วน เพียง 20 สิทธิ์ ต่อ เดือน

    *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

    ตัวอย่าง ข้อสอบ IELTS พาร์ทอื่นๆ