คอร์สเรียน IELTS Key skills

Key skills ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

คอร์ส Key Skills เป็นคอร์สเรียน IELTS สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะ และเรียนรู้เทคนิคในการสอบ IELTS ในคอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาเจาะลึกข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน ร่วมกับการฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคที่จะช่วยทำให้สามารถทำข้อสอบได้ไวขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจับเวลาในการทำข้อสอบ และให้คะแนนเหมือนการสอบสนามจริง หรือที่เรียกว่า Test Simulation

ที่สถาบัน New Cambridge ของเราอาจารย์ทุกท่านเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็น Native Speaker ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน นักเรียนไทยมากกว่า 10 ปี

จำนวนนักเรียน 7 – 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน ใน คอร์ส Key Skills for IELTS

จะเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ให้นักเรียนได้ทำข้อสอบจริง หรือที่เรียกกันว่า การตะลุยโจทย์ รวมถึงการวิเคราะห์คำตอบ เพื่อความเข้าใจในโจทย์ข้อนั้นๆ รวมถึงการแนะนำการบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบ ให้สามารถจัดการเวลา และ ความเครียดในห้องสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันและได้คะแนนที่ดี นักเรียนที่เรียนคอร์ส  Key Skills IELTS จะสามารถเอาความรู้จากคลาสนี้ไปต่อยอดได้ทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และ การสอบ IELTS ในสนามจริงได้

สิ่งที่จะได้จากคอร์ส Key Skills for IELTS

  • ได้เรียนรู้โครงสร้างของข้อสอบ IELTS และแนวข้อสอบที่พบเป็นประจำ รวมถึงเจาะลึกแนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้ได้คะแนน IELTS สูงที่สุด
  • ฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบ  IELTS และแนวการตอบคำถามให้ได้คะแนนที่ดี
  • สร้างความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ ลำดับสถานการณ์ในห้องสอบได้ เพื่อให้มั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่มีเนื้อหาไปในเชิง Academic มากขึ้น เพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบในหัวข้อต่างๆของ IELTS
  • ฝึกการฟังเพื่อหา key word โครงสร้างของบทสนทนาที่สำคัญ ในข้อสอบ IELTS Listening และมาเขียนเป็นคำตอบในรูปแบบต่างๆ เช่น Table Completion, Form – Filling
  • เรียนรู้เทคนิคในการสรุปใจความสำคัญ IELTS Reading ซึ่งจะช่วงทำให้การทำข้อสอบในพาร์ทนี้ง่ายขึ้น
  • เรียนรู้ Pattern การเขียน Writing ในประเภทต่างๆ และฝึกการหา Main Idea ของหัวข้อที่โจทย์ให้มา รวมถึงการเขียน Introduction, conclusion ในพาร์ท IELTS Writing
  • เรียนรู้เทคนิคการเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดและการใช้คำศัพท์และแกรมม่าที่เรียกคะแนนสูงขึ้นในการสอบ IELTS Speaking
  • รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ทักษะ จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS พร้อมลองทำสอบโดยมีการวัดคะแนนและกำหนดเวลาเหมือนการสอบในสนามจริง
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิ์ 1 แถม 1 พร้อมส่วนลด 20% และลุ้นทุน 10,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS