Key skills

Key skills ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี หลักสูตรนี้จัดได้ว่าเป็นหลักสูตรสำคัญของ IELTS Preparation Courses ซึ่งในคอร์สเรียน IELTS เนื้อหาจะเน้น แบบเจาะลึกทั้ง 4 ทักษะโดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ รวมถึง เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS วิธีการจัดการกับข้อสอบในมุมต่างๆ ในแต่ละทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้มีความคุ้นชินกับแนวข้อสอบ สามารถรับมือกับหัวข้อต่างๆ จากข้อสอบในเวลาที่จัด และเข้าใจหลักการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยให้มีความมั่นใจ และพร้อมในการทำสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการ

 
จำนวนนักเรียน 7 – 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)


หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน

  • 1.เน้นตะลุยโจทย์ และ ติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียน IELTS มากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนได้ผลคะแนน ตามเป้าหมายตามระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ มากกว่า 20,000 คน

    2.เรียน IELTS ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมุ่งเน้นการสอน แบบ Learner Autonomy หรือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะติดตัว สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ และได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเป็นคุณครูอย่างแท้จริง ครูทุกท่านล้วนมีความเอาใจใส่นักเรียน และมีประสบการณ์ สอน คอร์สเรียน IELTS มามากกว่า 10 ปี

  • 3.มีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะโดยนักเรียนสามารถทำข้อสอบเก่า IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ และให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด

    4.นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน IELTS ปกติ แล้ว นักเรียนสามารถเข้าใช้ Club เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อได้เทคนิคการทำข้อสอบที่มากขึ้น และยังได้ Idea ใหม่ๆ จากเพื่อน ร่วมห้อง และ อาจารย์ที่สอนในคลาสเรียน สอนสดโดยอาจารย์ ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เราคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด

    5.นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียนนักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
ลงทะเบียนรับส่วนลด 5,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS