คอร์สเรียน Key skills for IELTS

Key skills for IELTS ( 50 ชม. ++ )

Key Skills for IELTS คอร์สหลักสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างดี เจาะเนื้อหาข้อสอบทั้ง 4 พาร์ท ฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการทำข้อสอบให้ดีขึ้นและไวขึ้น

ที่สถาบัน New Cambridge ของเราอาจารย์ทุกท่านเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็น Native Speaker ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน นักเรียนไทยมากกว่า 10 ปี

จำนวนนักเรียน 7 – 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

 LINE ID : @newcambridge

แนวทางการสอน ใน คอร์ส Key Skills

จะเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ให้นักเรียนได้ทำข้อสอบจริง หรือที่เรียกกันว่า การตะลุยโจทย์ รวมถึงการวิเคราะห์คำตอบ เพื่อความเข้าใจในโจทย์ข้อนั้นๆ รวมถึงการแนะนำการบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบ ให้สามารถจัดการเวลา และ ความเครียดในห้องสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันและได้คะแนนที่ดี นักเรียนที่เรียนคอร์ส  Key Skills IELTS จะสามารถเอาความรู้จากคลาสนี้ไปต่อยอดได้ทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และ การสอบ IELTS ในสนามจริงได้

สิ่งที่จะได้จากคอร์ส Key Skills

 • ได้เรียนรู้โครงสร้างของข้อสอบ IELTS และแนวข้อสอบที่พบเป็นประจำ รวมถึงเจาะลึกแนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้ได้คะแนน IELTS สูงที่สุด
 • ฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบ  IELTS และแนวการตอบคำถามให้ได้คะแนนที่ดี
 • สร้างความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ ลำดับสถานการณ์ในห้องสอบได้ เพื่อให้มั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่มีเนื้อหาไปในเชิง Academic มากขึ้น เพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบในหัวข้อต่างๆของ IELTS
 • ฝึกการฟังเพื่อหา key word โครงสร้างของบทสนทนาที่สำคัญ ในข้อสอบ IELTS Listening และมาเขียนเป็นคำตอบในรูปแบบต่างๆ เช่น Table Completion, Form – Filling
 • เรียนรู้เทคนิคในการสรุปใจความสำคัญ IELTS Reading ซึ่งจะช่วงทำให้การทำข้อสอบในพาร์ทนี้ง่ายขึ้น
 • เรียนรู้ Pattern การเขียน Writing ในประเภทต่างๆ และฝึกการหา Main Idea ของหัวข้อที่โจทย์ให้มา รวมถึงการเขียน Introduction, conclusion ในพาร์ท IELTS Writing
 • เรียนรู้เทคนิคการเรียบเรียงถ่ายทอดความคิดและการใช้คำศัพท์และแกรมม่าที่เรียกคะแนนสูงขึ้นในการสอบ IELTS Speaking
 • รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ทักษะ จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS พร้อมลองทำสอบโดยมีการวัดคะแนนและกำหนดเวลาเหมือนการสอบในสนามจริง
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

  รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

  By submitting this form, I agree: Privacy Policy

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  LINE ID : @newcambridge