*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

ลงทะเบียนรับส่วนลด 5,000* บาท


เรียน IELTS ให้ได้คะแนนตามเป้า กับ New Cambridge
HOW TO GET HIGHER BAND IELTSTEACHERS

เรียน IELTS สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Speaker) ส่วนมากอาจารย์เป็นชาวอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยตรง มีประสบการณ์ด้านการสอนการพัฒนาผู้เรียนมามากกว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรรับรอง เช่น CELTA, RSA, Trinity, etc. พร้อม Teacher License ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อาจารย์มีความเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนการสอนในแบบที่เรียนในต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบคลาสทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนและการใช้สำเนียงการออกเสียงอย่างถูกต้องจะพัฒนาขึ้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดCURRICULUMS
หลักสูตรการเรียน IELTS ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการฝึกฝน รูปแบบการสอนถูกออกแบบมาช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบ ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระหายใฝ่รู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่องจำ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังฤษของผู้เรียนในระยะยาว นอกจากการสอบวัดผลให้ได้คะแนนตามที่ตั้งใจไว้ การออกแบบหลักสูตรสมัยใหม่จะช่วยสร้างความคุ้นชินเหมือนผู้เรียนกำลังไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือกำลังเรียนในมหาวิทยาลัยระบบ International นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ทักษะ Critical Thinking ในบรรยากาศกรุ๊ปเล็กและเป็นกันเอง ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก จะช่วยให้ผู้เรียนปรับตัวได้เร็วเมื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศPRACTICE

หมั่นฝึกฝนด้วยตนเองเป็นประจำช่วยเพิ่มทักษะ โดยสถาบัน New Cambridge มีศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน SAC (Self Access Centre) ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะ เสริมด้วยคลาสเรียนเพิ่มเติมนอกเวลาเพื่อพัฒนาการทำข้อสอบ IELTS ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยการติวเข้มซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของทางสถาบันฯ ซึ่งจะช่วยขัดเกลาทุกทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ของผู้เรียนให้ได้รับประสิทธิผลยิ่งขึ้น เราสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคุ้นเคยกับโจทย์ด้วยการทำข้อสอบ รวมถึงให้ผู้เรียนได้เข้าใจธรรมชาติของหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในแบบเจ้าของภาษาLocation
สถาบัน New Cambridge ตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งชอปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว และร้านอาหาร ซึ่งเป็น Landmark โดดเด่นใจกลางกรุง เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ให้ได้ทั้งบรรยากาศการเรียนรู้และการพักผ่อนไปในคราวเดียวกัน การเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้ๆ BTS โดยอยู่ตรงกลางระหว่างสถานีสยามกับสถานีชิดลม ใช้เวลาเดินไม่เกิน 10 นาที ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ ณ CENTRAL@CentralWorld ชั้น 14  Education Zone นอกจากจะได้เทคนิคในการอัพคะแนนตามที่ผู้เรียนตั้งใจไว้ยังได้เจอเพื่อนใหม่ๆในสังคมที่มีความสนใจคล้ายกัน สถาบันภาษาของเรายังมีส่วนที่เป็น Study Abroad Consultant ที่จะคอยให้คำแนะนำการต่อยอดภาษาอังกฤษเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศ อัพเดตสาขาวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจพร้อมติดตามข่าวทุนการศึกษา การได้รับข้อมูลที่จำเป็น การอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารทั้งหมด รวมถึงที่พักอาศัยและการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Self Access Centre

 • null

  SAC Writing

  ตรวจ Writing เพิ่มนอกเหนือจาก Assignment ในห้องเรียน 30 ชิ้น

 • null

  Listening Lab

  ฝึกทักษะการฟังได้ ได้ทุกสถานที่ ไม่จำกัดชั่วโมง

ฟรี Club เรียนเสริมนอกเวลา สอนสดทุกคลาส

 • เพิ่มคะแนนด้วยทักษะการเขียนที่ดี แก้ไขส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์

  Writing Club

  เพิ่มคะแนนด้วยทักษะการเขียนที่ดี แก้ไขส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์

 • Speaking Club

  Speaking Club

  เพิ่มความมั่นใจในการพูดก่อนสอบจริง

 • Bonus Tutorial

  Bonus Tutorial

  เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์

 • null

  Listening Club

  ฝึกทักษะการฟังกับ native speakers

 • Reading Club

  Reading Club

  เสริมทักษะการอ่าน เปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษ

*เงื่อนไขตามที่สถาบันฯ กำหนด

  สามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่นี่

   

  หรือดูคู่มือการใช้งานได้ ที่นี่ 
  *คลับจะ Update ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น.

  มิสเตอร์เทอรี่ เบล ผู้อำนวยการสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม จากทั้งสามเหล่าทัพ ในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

  คอร์สเรียน IELTS

  เรียนปรับพื้นฐาน เน้นแกรมม่าและคำศัพท์เพื่อเตรียมสอบ IELTS

  เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS พร้อมเจาะลึก 4 ทักษะ : ฟัง พูด อ่าน เขียน

  ทักษะขั้นสูง เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 6.5-7.5 up

  Preparation for Overseas and Graduate Study (POGS) & Academic Writing

  เรียน IELTS กับ New Cambridge ดียังไง?

  สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style” ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (Native Speaker) ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศ

  คำถามที่พบบ่อย

  คำถามที่พบบ่อย

  แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี !!

  กิจกรรมล่าสุดของการเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละเดือน เช่น งานสัมนาเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนจากมหาลัยชื่อดัง และข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

  แนะแนวเรียนต่อประเทศอังกฤษ ฟรี !!

  กิจกรรมล่าสุดของการเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละเดือน เช่น งานสัมนาเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนจากมหาลัยชื่อดัง และข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

  Study in CHINA

  เรา คือ ผู้ชำนาญการ แนะแนว ศึกษาต่อประเทศจีน ในหลักสูตรอินเตอร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ สมัครกับ NC World Education Links เราดูแลฟรีทุกขั้นตอน