@ Line สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม

LINE ID : @newcambridge
โทรสอบถาม :
081 105 3333
02 613 1177
ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

เรียน IELTS ให้ได้คะแนนตามเป้า กับ New Cambridge
HOW TO GET HIGHER BAND IELTS

TEACHERS เรียน IELTS กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา (ส่วนมากเป็นชาวอังกฤษ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน คอร์ส IELTS มากกว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น CELTA, RSA, Trinity, etc. พร้อม Teacher License ทำให้เข้าใจธรรมชาติผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนการสอนแบบการเรียนที่ต่างประเทศ มั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบคลาสทักษะและสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษ จะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

CURRICULUMS หลักสูตรตามมาตรฐานสากล มีความหลากหลายของเนื้อหา ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ สร้างความคุ้นชินเมื่อผู้เรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนมหาวิทยาลัยระบบ International ของไทย

PRACTICE หมั่นฝึกฝนด้วยตนเองเป็นประจำช่วยเพิ่มทักษะ โดยสถาบันฯมีศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ช่วยเพิ่มเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะและคลาสเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา เสริมทักษะด้าน IELTS ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการติวเข้มที่เป็นลักษณะเฉพาะของทางสถาบันฯ ขัดเกลาทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Self Access Centre

 • null

  SAC Writing

  ตรวจ Writing เพิ่มนอกเหนือจาก Assignment ในห้องเรียน 30 ชิ้น

 • null

  Listening Lab

  ฝึกทักษะการฟังได้ ได้ทุกสถานที่ ไม่จำกัดชั่วโมง

ฟรี Club เรียนเสริมนอกเวลา สอนสดทุกคลาส

 • เพิ่มคะแนนด้วยทักษะการเขียนที่ดี แก้ไขส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์

  Writing Club

  เพิ่มคะแนนด้วยทักษะการเขียนที่ดี แก้ไขส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์

 • Speaking Club

  Speaking Club

  เพิ่มความมั่นใจในการพูดก่อนสอบจริง

 • Bonus Tutorial

  Bonus Tutorial

  เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์

 • null

  Listening Club

  ฝึกทักษะการฟังกับ native speakers

 • Reading Club

  Listening Lab

  เสริมทักษะการอ่าน เปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษ

*เงื่อนไขตามที่สถาบันฯ กำหนด

  สามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่นี่

   

  หรือดูคู่มือการใช้งานได้ ที่นี่ 
  *คลับจะ Update ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น.

  ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

  กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ *ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

  คอร์สเรียน IELTS

  Foundation for IELTS

  เป็นหลักสูตร IELTS เตรียมความพร้อมขั้นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ

  Key Skills Extension

  หลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงหัวข้อแนวทางการสอบ IELTS และเพิ่มทักษะทั้ง 4 (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ใช้เชิงลึก เพื่อช่วยให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

  Foundation Extension

  เป็นหลักสูตร IELTS โดยเน้นให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษ

  Speak Write

  หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง

  Key skills

  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี

  IELTS Extension

  หลักสูตร IELTS Extension ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS

  • null

   Preparation for Overseas and Graduate Study (POGS)

   POGS หลักสูตรเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง

  • null

   Academic Writing

   Academic Writing หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยตรง เนื้อหาจะเน้นไวยากรณ์ และหลักการเขียนที่ถูกต้อง และวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายให้ตรงจุดประสงค์มากที่สุด

  เรียน IELTS กับ New Cambridge ดียังไง?

  สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style” เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (Native Speaker) ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศ

  แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี !!

  กิจกรรมล่าสุดของการเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละเดือน เช่น งานสัมนาเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนจากมหาลัยชื่อดัง และข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

  แนะแนวศึกษาประเทศอังกฤษ ฟรี !!

  กิจกรรมล่าสุดของการเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละเดือน เช่น งานสัมนาเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนจากมหาลัยชื่อดัง และข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

  Study in CHINA

  เรา คือ ผู้ชำนาญการ แนะแนว ศึกษาต่อประเทศจีน ในหลักสูตรอินเตอร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ สมัครกับ NC World Education Links เราดูแลฟรีทุกขั้นตอน