สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) เป็นสถาบันภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี สถาบันฯ ได้รับความนิยมและยอมรับจากนักเรียน นักศึกษากว่า 30,000 คน เราเป็นหนึ่งในจำนวนสถาบันภาษาเพียงไม่กี่แห่งในประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการสอน, หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนที่เป็น Native Speakers ทั้งหมด ได้รับรางวัลประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมจาก กระทรวงศึกษาธิการถึง 4 ปีซ้อน คนทั่วไปรู้จักเราในฐานะศูนย์เตรียมตัวสอบ และศูนย์สอบ IELTS มาตรฐานสูง นักเรียนกว่า 95%* ของเราได้คะแนนตามเป้าในระยะเวลาเตรียมตัวที่พอใจ

เรามุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน อาจารย์ใช้กลยุทธให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ Learner Autonomy ที่จะทำให้ไม่เฉพาะทำคะแนน IELTS ได้ดี แต่เรียกได้ว่า “เก่งขึ้นอย่างถาวร” ทำให้นักเรียนของเราที่จบไป พร้อมที่จะไปเรียนในต่างประเทศ หรือเรียนในระบบนานาชาติที่ต้องใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองเป็นอย่างมาก

ด้วยปรัชญา และปณิธานของทีมบริหารและทีมอาจารย์ เรามุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาคุณภาพอย่างแท้จริงให้กับน้องๆอนาคตของชาติ ให้นอกจากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างถาวรแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี อันจะนำไปใช้ต่อยอด ในการศึกษาต่อและการทำงาน เป็นบุคลากรคุณภาพของชาติต่อไป

Hank พงศกร เอี่ยมองค์

พงศกร เอี่ยมองค์
Country Director

Terry Terrence Bell

Terry Bell
Director of Studies

คอร์ส IELTS ที่พัฒนาและอัพเดทอยู่เสมอ

สถาบันฯ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนชาวไทยและเอเซีย และอัพเดทเสมอ โดยใช้วิธีการสอนที่ดีที่สุดในโลก Learner Autonomy ผู้เรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้

FOUNDATION เรียนปรับพื้นฐาน เน้นแกรมม่า และคำศัพท์เตรียมสอบ IELTS เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 5.0-5.5

KEY SKILLS เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS เจาะลึก 4 ทักษะ : ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 6.0-7.0

SPEAK WRITE ทักษะขั้นสูง เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 7.0-7.5

ADVANCED IELTS เหมาะกับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และต้องการคะแนนสูงในระดับ 7.5-8.0