คอร์สเรียน Advanced Key skills

Advanced Key skills ( 50 ชม. ++ )

คอร์ส Advanced Key skills เป็นคอร์สเรียน IELTS ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี แต่อาจจะยังต้องการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมที่สุดก่อนลงสนามจริง ซึ่งในคอร์สนี้จะมีคำศัพท์ บทความ เทคนิค และ แบบฝึกหัด ในเชิงเทคนิค มากมาย ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้

ในคอร์ส Advanced Key skills นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวข้อสอบจริงทั้ง 4 พาร์ท โดยจะเน้นในเรื่องการวิเคราะห์และบริหารเวลาในการทำข้อสอบ โดยจะมีเทคนิคในการใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการทำข้อสอบทุกๆพาร์ท ซึ่งทาง New Cambridge มั่นใจว่านักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีความพร้อมในการลงสอบสนามจริงอย่างแน่นอน

ที่สถาบัน New Cambridge ของเราอาจารย์ทุกท่านเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็น Native Speaker ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน IELTS ให้กับนักเรียนไทยมากกว่า 10 ปี

จำนวนนักเรียน 7 – 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

 LINE ID : @newcambridge

แนวทางการสอน ใน คอร์ส Advanced Key skills

จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบให้มากที่สุด โดยจะโฟกัสที่การวางกลยุทธ์ในการตอบคำถาม และเทคนิคเพิ่มคะแนนในทุกๆพาร์ท นอกเหนือจากนั้นนักเรียนจะได้เจาะลึกรูปแบบของข้อมาอบ IELTS ทุกรูปแบบ นักเรียนที่เรียนคอร์ส Key Skills Extension จะสามารถนำเทคนิคต่างๆที่ได้จากในคลาสไปใช้ในการเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ในระดับ Band 6.5 ขึ้นไป

สิ่งที่จะได้จากคอร์ส Advanced Key skills

 • ได้เรียนรู้หลักการให้คะแนนในพาร์ท Speaking แบบเจาะลึก และหาวิธีเพิ่มคะแนนในพาร์ทนี้ให้มากที่สุด
 • ฝึกการสนทนาตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อ IELTS ในพาร์ท Speaking ในรูปแบบที่หลากหลาย
 • เรียนรู้การจัดวางโครงสร้างในการเขียนคำตอบ และวิเคราะห์เนื้อหาในข้อสอบ IELTS Writing
 • ฝึกบริหารเวลาในการเขียน Writing ทั้งในส่วนของ Task #1 และ Task #2
 • เรียนรู้เทคนิคการอ่านจับใจความและการตีความโจทย์ที่ได้รับในพาร์ท IELTS Reading โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
 • เรียนรู้เทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์ที่เราไม่รู้คำแปล โดยเดาจากบริบทรอบข้าง หรือ กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกัน (collocation)
 • ฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดในพาร์ท Listening และฝึกการฟังภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาจริงๆ
 • รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ทักษะ จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS พร้อมลองทำสอบโดยมีการวัดคะแนนและกำหนดเวลาเหมือนการสอบในสนามจริง
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

  รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

  By submitting this form, I agree: Privacy Policy

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  LINE ID : @newcambridge