เรียน IELTS กับ New Cambridge

         เรียน IELTS กับ New Cambridge สถาบันเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพรางวัลระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน มีรับรองผล IELTS 7.5 ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศหรือศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ภายในประเทศ ได้เจาะลึกวิธีการทำแนวข้อสอบอย่างละเอียด สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100 % เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติตัวจริง อาจารย์มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนานในหลายประเทศ ด้วยความหลากหลายของคอร์ส IELTS ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกแต่ละส่วนที่ต้องการเน้นไปทางใดทางหนึ่งแบบละเอียด เช่น  Speaking, Grammar, Writing หรือการเน้นเตรียมตัวสอบ

เรียนภาษาอังกฤษที่ New Cambridge ติวสอบ IELTS เข้มข้น
นักเรียนที่เรียนคอร์ส IELTS กับสถาบัน New Cambridge ได้คะแนนตามเป้า*

สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดด้วยหลักสูตรเรียน IELTS Intensive ที่สถาบันที่เชี่ยวชาญการสอน IELTS New Cambridge จะแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ที่ครอบคลุมทุกทักษะเพื่อเพิ่มความมั่นใจจากการฝึกฝนจนเกิดความความชำนาญ  สถาบันฯจะช่วยวางแนวทางการและคอยให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนให้เกิดความพร้อมมากที่สุด รวมถึงจะมีการทดลองสอบจริงในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและวางโปรแกรมการสอนเสริมเพื่อพัฒนาในส่วนที่ผู้เรียนยังขาด จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสถาบัน New Cambridge ถึงได้รับความวางใจจากผู้เรียนมากว่า 17 ปี และเป็นสถาบันสอนภาษาระดับยอดเยี่ยมถึง 4 ปีซ้อน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน

จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประสบการณ์การสอน IELTS มากว่า 17 ปี
เทคนิคเฉพาะของเรา

สถาบันฯ มุ่งเน้นหลักสูตรที่จะกระตุ้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเกิดศักยภาพในการเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาด้วยตนเอง
Self Access Centre

มีศูนย์ SAC ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100% 

อาจารย์ทุกท่านจบขั้นต่ำปริญญาตรี พร้อมวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านการสอน

คอร์ส IELTS ที่เปิดสอน

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Learner Autonomy) และการเอาใจใส่ของผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามีความชำนาญด้านการสอนและได้รับวุฒิบัตรการสอน Teacher License และ CELTA ,TESOL , RSA ,Trinity , etc. ทำให้ผู้เรียนมั่นใจในคุณภาพของเราได้

Foundation for IELTS

เป็นหลักสูตร IELTS เตรียมความพร้อมขั้นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ

Key Skills Extension

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงหัวข้อแนวทางการสอบ IELTS และเพิ่มทักษะทั้ง 4 (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ใช้เชิงลึก เพื่อช่วยให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

Foundation Extension

เป็นหลักสูตร IELTS โดยเน้นให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษ

Speak Write

หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง

Key skills

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี

IELTS Extension

หลักสูตร IELTS Extension ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS

คอร์ส IELTS อื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ Academic Writing ( 45 ชั่วโมง )

คุณสมบัติผู้เรียน  – IELTS 5, Writing 4.5
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่เน้น IELTS โดยเฉพาะจัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยตรง เนื้อหาจะเน้นหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ตามหลักการเขียนที่จะได้ใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับทักษะในการวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ตรงจุดประสงค์มากยิ่งขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษ POGS (Preparation for Overseas and Graduate Studies 60 ชั่วโมง )
คุณสมบัติผู้เรียน  – IELTS 6
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในแบบเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย  เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง เช่น Listening and Note Taking, Research Information, Oral Presentation Skills, Academic Essay Preparation & Structure และฝึกให้นักเรียนคิดแบบ Critical Thinking (Analyze & Evaluate Argument) รวมทั้งเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศอย่างคุ้มค่า รวมถึงหลักสูตรได้อัดแน่น module อื่นๆ อีก เสมือนได้จำลองห้องเรียนในต่างประเทศมาไว้ที่นิวเคมบริดจ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่สนใจได้มีประสิทธิภาพเมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศได้ทันที

Club & Self Access Centre คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเสริมนอกเวลา
คลาสเรียนภาษาอังกฤษใช้ฝึกฝนเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้“ได้คะแนนตามเป้า”

ตารางคอร์สเรียน IELTS

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
ผลสอบ IELTS ปัจจุบันได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งในอดีตจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในเครือจักรภพ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เรียนภาษาอังกฤษกับ New Cambridge เปิดโลกกว้าง สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS
เป็นการสอน IELTS ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มุ่งดึงศักยภาพในตัวผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างทักษะภาษาอังกฤษติดตัวถาวร เรียนภาษาอังกฤษสนุกกับการฝึกฝน กระตุ้นความกระหายในการเรียนรู้ เรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆสร้างนิสัยรักการเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 613 11177,081 105 3333 ,อีเมล์ info@newcambridge.com

*สถาบันนิวเคมบริดจ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท