เรียน IELTS กับ New Cambridge
เรียน ielts
คอร์สเรียน ielts กับสถาบันภาษารางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมจาก กระทรวงศึกษาธิการ ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เจาะลึก IELTS ครบ 4 ทักษะ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมแบบทดสอบออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมคอร์ส IELTS พัฒนาทักษะเน้นเฉพาะด้านหลากหลายให้เลือก สอนสดทุกคลาสเรียน โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์พร้อมวุฒิบัตรรับรองที่ได้การยอมรับจากนานาชาติ ประสบการณ์การสอน IELTS มากกว่า 17 ปี

         เรียน IELTS กับ New Cambridge สถาบันภาษาคุณภาพรางวัล ระดับ ยอดเยี่ยม 4 ปี ซ้อน มีรับรองผล การเรียนการสอน IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่กำลังสอบ IELTS หรือ สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศหรือศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ เจาะลึกวิธีการทำแนวข้อสอบอย่างละเอียดสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100 % มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนาน ด้วยความหลากหลายของหลักสูตรสามารถเลือกเรียนเจาะลึกแต่ละส่วนที่ต้องการเน้นอย่างละเอียด เช่น  Speaking, Grammar, Writing หรือการเน้นเตรียมตัวสอบ

นักเรียนที่เรียนคอร์ส IELTS กับสถาบัน New Cambridge ได้คะแนนตามเป้า*

สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดด้วยหลักสูตรเรียน IELTS Intensive ที่สถาบันที่เชี่ยวชาญการสอน IELTS New Cambridge จะแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ที่ครอบคลุมทุกทักษะเพื่อเพิ่มความมั่นใจฝึกความชำนาญ  สถาบันฯ จะวางแนวทางการและให้คำแนะนำฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนมีความพร้อมมากที่สุดรวมถึงให้ทดลองสอบจริงในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและวางโปรแกรมการสอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาในส่วนที่ผู้เรียนยังขาด จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมสถาบัน New Cambridge ถึงได้รับความวางใจจากผู้เรียนมากว่า 17 ปีและเป็นสถาบันสอนภาษาระดับยอดเยี่ยมถึง 4 ปีซ้อน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน

จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประสบการณ์การสอน IELTS มากว่า 17 ปี
เทคนิคเฉพาะของเรา

สถาบันฯ มุ่งเน้นหลักสูตรที่จะกระตุ้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเกิดศักยภาพในการเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาด้วยตนเอง
Self Access Centre

มีศูนย์ SAC ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100% 

อาจารย์ทุกท่านจบขั้นต่ำปริญญาตรี พร้อมวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านการสอน

คอร์ส IELTS ที่เปิดสอน

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Learner Autonomy) และการเอาใจใส่ของผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามีความชำนาญด้านการสอนและได้รับวุฒิบัตรการสอน Teacher License และ CELTA ,TESOL , RSA ,Trinity , etc. ทำให้ผู้เรียนมั่นใจในคุณภาพของเราได้

Foundation for IELTS

เป็นหลักสูตร IELTS เตรียมความพร้อมขั้นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ

Key Skills Extension

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงหัวข้อแนวทางการสอบ IELTS และเพิ่มทักษะทั้ง 4 (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ใช้เชิงลึก เพื่อช่วยให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

Foundation Extension

เป็นหลักสูตร IELTS โดยเน้นให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษ

Speak Write

หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง

Key skills

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี

IELTS Extension

หลักสูตร IELTS Extension ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS

คอร์สเรียนอื่นๆ

Academic Writing ( 45 ชั่วโมง )

คุณสมบัติผู้เรียน  – IELTS 5, Writing 4.5
หลักสูตร IELTS นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยตรง เนื้อหาจะเน้นไวยากรณ์ และหลักการเขียนที่ถูกต้อง และวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายให้ตรงจุดประสงค์มากที่สุด

POGS (Preparation for Overseas and Graduate Studies 60 ชั่วโมง )
คุณสมบัติผู้เรียน  – IELTS 6
หลักสูตรเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย  เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง เช่น Listening and Note Taking, Research Information, Oral Presentation Skills, Academic Essay Preparation & Structure และฝึกให้นักเรียนคิดแบบ Critical Thinking (Analyze & Evaluate Argument) รวมทั้งเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรม และ module อื่นๆ อีก เสมือนจำลองห้องเรียนในต่างประเทศมาไว้ที่นิวเคมบริดจ์

Club & Self Access Centre คอร์ส เรียนเสริมนอกเวลา IELTS
คลาสเรียนเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้“ได้คะแนนตามเป้า”

ตารางคอร์สเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 613 11177,081 105 3333 ,อีเมล์ info@newcambridge.com

*สถาบันนิวเคมบริดจ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

@ Line สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม

LINE ID : @newcambridge
โทรสอบถาม :
081 105 3333
02 613 1177
ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท