เรียนและสอบ IELTS กับ NEW CAMBRIDGE เรียนแบบ New Normal ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

เรียน IELTS กับ New Cambridge สถาบันเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพรางวัลระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน คอร์สเรียนมีรับรองผล IELTS 7.5 ฝึกฝนครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะ และผู้ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศหรือศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ภายในประเทศ นักเรียนจะได้เจาะลึกแนวทางการสอบและวิธีการทำข้อสอบอย่างละเอียด สถาบันเราสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100 % ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่ในวงการ IELTS มากกว่าสิบปี นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติตัวจริงด้าน IELTS อาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์สอนมาหลายประเทศ ด้วยความหลากหลายของการพัฒนาคอร์ส IELTS ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกในแต่ละส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ผู้เรียนต้องการเน้นแก้ไขจุดบกพร่องให้เห็นความก้าวหน้ามากขึ้น เช่น  Listening, Reading, Speaking, Grammar, Writing หรือการเน้นเทคนิคการเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนนโดยเฉพาะ

นักเรียนที่เรียนคอร์ส IELTS กับสถาบัน New Cambridge ได้คะแนนตามเป้า*

สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาจำกัดเราพัฒนาหลักสูตรการเรียน IELTS Intensive โดยเราเป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS จะเผยเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ซึ่งครอบคลุมทุกทักษะเพื่อเพิ่มความมั่นใจและได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาจนเกิดความความชำนาญ  สถาบันฯจะช่วยวางแนวทางการพัฒนาในแต่ละบุคคล และคอยให้คำแนะนำในการฝึกทำการบ้านเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนสอบจริงมากที่สุด เราจะมีการทดลองสอบจริงในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและวางโปรแกรมการสอนเสริมเพื่อพัฒนาในส่วนที่ผู้เรียนยังขาดเพื่อเตรียมความสำหรับเรียนต่อต่างประเทศและหลักสูตรอิมเตอร์ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสถาบัน New Cambridge ถึงได้รับความวางใจจากผู้เรียนมากว่า 20 ปี และเป็นสถาบันสอนภาษาระดับยอดเยี่ยมถึง 4 ปีซ้อน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

null

รางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อนจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประสบการณ์การสอน IELTS มากว่า 20 ปี

null

Self Access Centre
มีศูนย์ SAC ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

null

เทคนิคเฉพาะของเรา
สถาบันฯ มุ่งเน้นหลักสูตรที่จะกระตุ้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเกิดศักยภาพในการเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาด้วยตนเอง

null

สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100% อาจารย์ทุกท่านจบขั้นต่ำปริญญาตรี พร้อมวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านการสอน

คอร์ส IELTS ที่เปิดสอน

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Learner Autonomy) และการเอาใจใส่ของผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามีความชำนาญด้านการสอนและได้รับวุฒิบัตรการสอน Teacher License และ CELTA ,TESOL , RSA ,Trinity , etc. ทำให้ผู้เรียนมั่นใจในคุณภาพของเราได้

Foundation for IELTS

เป็นหลักสูตร IELTS เตรียมความพร้อมขั้นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

Key Skills Extension

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงหัวข้อแนวทางการสอบ IELTS และเพิ่มทักษะทั้ง 4 (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ใช้เชิงลึก เพื่อช่วยให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

Foundation Extension

เป็นหลักสูตร IELTS โดยเน้นให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษ

Speak Write

หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง

Key skills

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี

IELTS Extension

หลักสูตร IELTS Extension ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS

คอร์ส IELTS อื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ Academic Writing ( 45 ชั่วโมง )

คุณสมบัติผู้เรียน  – IELTS 5, Writing 4.5
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่เน้น IELTS โดยเฉพาะจัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยตรง เนื้อหาจะเน้นหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ตามหลักการเขียนที่จะได้ใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับทักษะในการวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ตรงจุดประสงค์มากยิ่งขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษ POGS (Preparation for Overseas and Graduate Studies 60 ชั่วโมง )
คุณสมบัติผู้เรียน  – IELTS 6
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในแบบเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย  เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง เช่น Listening and Note Taking, Research Information, Oral Presentation Skills, Academic Essay Preparation & Structure และฝึกให้นักเรียนคิดแบบ Critical Thinking (Analyze & Evaluate Argument) รวมทั้งเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศอย่างคุ้มค่า รวมถึงหลักสูตรได้อัดแน่น module อื่นๆ อีก เสมือนได้จำลองห้องเรียนในต่างประเทศมาไว้ที่นิวเคมบริดจ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่สนใจได้มีประสิทธิภาพเมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศได้ทันที

Club & Self Access Centre คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเสริมนอกเวลา
คลาสเรียนภาษาอังกฤษใช้ฝึกฝนเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้“ได้คะแนนตามเป้า”

ตารางคอร์สเรียน IELTS

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
ผลสอบ IELTS ปัจจุบันได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งในอดีตจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในเครือจักรภพ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เรียนภาษาอังกฤษกับ New Cambridge เปิดโลกกว้าง สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS
เป็นการสอน IELTS ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มุ่งดึงศักยภาพในตัวผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างทักษะภาษาอังกฤษติดตัวถาวร เรียนภาษาอังกฤษสนุกกับการฝึกฝน กระตุ้นความกระหายในการเรียนรู้ เรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆสร้างนิสัยรักการเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095 915 6699 ,อีเมล์ [email protected] ,
LINE ID : @newcambridge

*สถาบันนิวเคมบริดจ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

    *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

    รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

    By submitting this form, I agree: Privacy Policy

    LINE ID : @newcambridge

    This is custom heading element