Speak Write

Speak Write ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

หลักสูตร Speak Write IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ขั้นสูง และต้องการคะแนนสูง โดยอาจารย์จะสอนเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง การถาม และตอบคำถามในข้อสอบ Speaking และการสอนเทคนิคสำหรับการเขียน Task 1 และ Task 2 ในโจทย์แบบต่างๆ

จำนวนนักเรียน 6-12 คน(ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน

  • 1.เน้น ติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ขั้น Advance ด้าน การพูด และ การเขียน ซึ่งเป็น Part ที่คะแนนขึ้นยากที่สุด สอนสดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียน IELTS มากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบการเขียน และ มี Pattern การเขียนที่ถูกหลักไวยกรณ์ พร้อมทั้งมีไอเดียในการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Task 1, Task 2 รวมทั้งยังสามารถตอบคำถาม Part speaking ได้อยางมั่นใจ และตรงตามสิ่งที่ผู้คุมสอบต้องการ

    2.บรรยากาสในคลาสเรียนเป็นกันเอง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ ผ่านการฝึกฝนทั้งในระดับกลุ่มเล็ก ๆ และการฝึกทักษะใน Self Access Center ที่มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใส่ใจและใกล้ชิด

  • 3.เพื่อให้คลาสเรียนนี้สมบูรณ์แบบที่สุด เรายังมีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะ โดยนักเรียนสามารถทำข้อสอบเก่า IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ และให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด

    4.นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน IELTS ปกติ แล้ว นักเรียนสามารถเข้าใช้ Club เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อได้เทคนิคการทำข้อสอบที่มากขึ้น และยังได้ Idea ใหม่ๆ จากเพื่อน ร่วมห้อง และ อาจารย์ที่สอนในคลาสเรียน สอนสดโดยอาจารย์ ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เราคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด

    5.นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียนนักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
ลงทะเบียนรับส่วนลด 5,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS