คอร์สเรียน IELTS Speak Write

Speak Write ( 50 ชม. ++ )

คอร์ส Speak Write คอร์สพิเศษสำหรับนักเรียนไทยที่ส่วนมากยังอายที่จะพูด หรือพูดไม่คล่องไม่มั่นใจ และยังอ่อนในการเขียนเชิงวิชาการที่ต้องวิเคราะห์และสรุปใจความให้รัดกุม หรือต้องการเน้นทั้ง 4 ทักษะด้วยคอร์สที่เน้นเทคนิคขั้นสูง รวมถึงการทำโจทย์ที่ซับซ้อนหลากหลายขึ้น

ในคลาสนี้อาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker จะคอยดูแล ในเรื่องการพูด การออกเสียงอย่างใกล้ชิด และในส่วนของ Writing นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบทุกรูปแบบที่คาดว่าจะเจอในข้อสอบ IELTS ของจริง
จำนวนนักเรียน 7 – 12 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

  By submitting this form, I agree: Privacy Policy

  LINE ID : @newcambridge

  Close

   LINE ID : @newcambridge

  แนวทางการสอน ในคอร์ส IELTS Speak Write

  ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการเขียนขั้นสูง เขียนให้ถูกหลัก Grammar และทำข้อสอบในพาร์ท Writing โดยจะเน้นไปที่รูปแบบของ Academic Writing รวมถึงได้ฝึกพูดอย่างจริงจังจน ถึงขั้นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

  สิ่งที่จะได้จากคอร์ส IELTS Speak & Write

  • เรียนรู้วิธีการจัดวางโครงสร้าง และทำความเข้าใจ ข้อสอบ IELTS Writing
  • ฝึกการวิเคราะห์ และเขียนข้อมูลในข้อสอบ IELTS Writing ทุกประเภทที่มักจะออกสอบ เช่น Line graphs, bar charts and pie charts
  • วิเคราะห์ตัวอย่างคำตอบจากนักเรียนที่เคยสอบ พร้อมด้วย ตัวอย่างคำตอบที่ทำให้ได้คะแนนสูงๆ ในพาร์ท Writing
  • ฝึกวิธีการเขียนคำตอบให้เชื่อมโยงกับหัวข้อที่โจทย์ให้มา โดยเฉพาะคำถามที่มีความซับซ้อน
  • ฝึกการเขียน Introduction และ Conclusion ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในพาร์ท Writing
  • ฝึกการพูดตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ยากในพาร์ท Speaking เช่นหัวข้อที่เกี่ยวกับ Technology, Scientific theory, Economy
  • เรียนรู้เทคนิคการพูดโดยใช้คำเชื่อมโยง และการเลือกใช้คำที่เป็น Academic มากขึ้น ในพาร์ท IELTS Speaking
  • รับการประเมินพัฒนาการทักษะการเขียนและการพูด จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS

   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

   รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

   By submitting this form, I agree: Privacy Policy

   LINE ID : @newcambridge

   Close
   *ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

    *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

    รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

    By submitting this form, I agree: Privacy Policy

    LINE ID : @newcambridge