คอร์สเรียน IELTS Speak Write

Speak Write ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

คอร์ส Speak Write เป็นคอร์สเรียน IELTS สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี ที่ต้องการเสริมทักษะ ในเรื่องของการเขียน (IELTS writing) และ การพูด (IELTS speaking)โดยเฉพาะ รวมถึงต้องการเรียนรู้เทคนิคในการสอบ IELTS พาร์ท Writing และ Speaking ในคอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาเจาะลึกข้อสอบ IELTS Writing และ Speaking โดยเฉพาะ ซึ่งทั้งสองพาร์ทนี้ จะเป็นพาร์ทที่นักเรียนส่วนใหญ่ยังทำคะแนนสอบไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งทางสถาบัน New Cambridge ได้เล็งเห็นว่าการเปิดคอร์สสอนหลักสูตร IELTS Speak Write จะช่วยนักเรียนที่มีปัญหาในด้านนี้โดยเฉพาะ

 

ในคลาสนี้อาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker จะคอยดูแล ในเรื่องการพูด การออกเสียงอย่างใกล้ชิด และในส่วนของ Writing นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบทุกรูปแบบที่คาดว่าจะเจอในข้อสอบ IELTS ของจริง

 

จำนวนนักเรียน 7 – 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิ์ 1 แถม 1 พร้อมส่วนลด 20%
และลุ้นทุน 10,000* บาท

สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิ์ 1 แถม 1 พร้อมส่วนลด 20% และลุ้นทุน 10,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

Close

หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน ในคอร์ส IELTS Speak Write

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการเขียนขั้นสูง เขียนให้ถูกหลัก Grammar และทำข้อสอบในพาร์ท Writing โดยจะเน้นไปที่รูปแบบของ Academic Writing รวมถึงได้ฝึกพูดอย่างจริงจังจน ถึงขั้นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

สิ่งที่จะได้จากคอร์ส IELTS Speak & Write

  • เรียนรู้วิธีการจัดวางโครงสร้าง และทำความเข้าใจ ข้อสอบ IELTS Writing
  • ฝึกการวิเคราะห์ และเขียนข้อมูลในข้อสอบ IELTS Writing ทุกประเภทที่มักจะออกสอบ เช่น Line graphs, bar charts and pie charts
  • วิเคราะห์ตัวอย่างคำตอบจากนักเรียนที่เคยสอบ พร้อมด้วย ตัวอย่างคำตอบที่ทำให้ได้คะแนนสูงๆ ในพาร์ท Writing
  • ฝึกวิธีการเขียนคำตอบให้เชื่อมโยงกับหัวข้อที่โจทย์ให้มา โดยเฉพาะคำถามที่มีความซับซ้อน
  • ฝึกการเขียน Introduction และ Conclusion ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในพาร์ท Writing
  • ฝึกการพูดตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ยากในพาร์ท Speaking เช่นหัวข้อที่เกี่ยวกับ Technology, Scientific theory, Economy
  • เรียนรู้เทคนิคการพูดโดยใช้คำเชื่อมโยง และการเลือกใช้คำที่เป็น Academic มากขึ้น ในพาร์ท IELTS Speaking
  • รับการประเมินพัฒนาการทักษะการเขียนและการพูด จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS

สมัครเรียนวันนี้รับ Central gift card 1,000 บาท*
และลุ้นทุนเรียนต่อต่างประเทศ 10,000 บาท*

สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิ์ 1 แถม 1 พร้อมส่วนลด 20% และลุ้นทุน 10,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

Close
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิ์ 1 แถม 1 พร้อมส่วนลด 20% และลุ้นทุน 10,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS