ข้อสอบ IELTS LISTENING PART (พร้อมตัวอย่าง)

ระยะเวลาในการทำข้อสอบ IELTS Listening: [30 นาที/40 ข้อ] มีทั้งหมด 4 sections

 

รูปแบบคำถามที่จะพบเจอแน่นอน 100% ในพาร์ทนี้คือ ข้อสอบในรูปแบบ multiple choice นอกจากนั้นเราอาจจะพบเจอคำถามในรูปแบบต่างๆ เช่น matching, Plan/map,diagram labelling, form completion, flow-chart completion, และ short answer

ซึ่งรูปแบบของคำถามส่วนมากจะมาจากการสุ่ม เพราะฉะนั้น ผู้สอบควรเตรียมความพร้อมโดยการฝึกทำข้อสอบหลายๆรูปแบบ

ผู้สอบต้องฟังโจทย์ผ่านหูฟังและเครื่องเล่นที่ทางสถาบันสอบ IELTS จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นจะมีเวลาในการเขียนคำตอบ 10 นาที แต่ละพาร์ทมี 10 ข้อ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นดังนี้

Section 1: บทสนทนาทั่วไประหว่างคน 2 คน

ในส่วนแรกของข้อสอบพาร์ทนี้ ผู้สอบจะได้รับขัวห้อเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั่วไป

เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (10 ข้อ)

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS ใน section นี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ:

 

หัวข้อ: บทสนทนาสมัครงานร้านอาหาร

 

คำถาม:

 • ผู้สมัครได้รับค่าแรงชั่วโมงละเท่าไร
 • ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคืออะไร
 • มีสวัสดิการอะไรบ้าง
 • เวลานัดสัมภาษณ์
 • ตำแหน่งสถานที่ทำงาน

Section 2: บทพูด Monologue

ใบ Section นี้จะได้รับโจทย์ ซึ่งจะมีคนพูด 1 คน เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป (10 ข้อ)

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS ใน section นี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ:

 

หัวข้อ: ข้อมูลสวนสาธารณะเปิดใหม่

 

คำถาม:

 • กิจกรรมที่สวนสาธารณะจัดไว้ให้มีอะไรบ้าง
 • เวลาเปิดทำการของสวนสาธารณะ
 • ไฮไลท์สิ่งที่น่าสนใจในสวนสาธารณะมีอะไรบ้าง

Section 3: บทสนทนาสูงสุด 4 คน

ใน Section นี้ หัวข้อที่ได้รับจะเกี่ยวกับการศึกษาหรือการฝึกอบรมต่างๆ (10 ข้อ)

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS ใน section นี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ:

 

หัวข้อ: Feedback จากการเรียนในคลาส

 

คำถาม:

 • ตัวละครในบทสนทนารู้สึกยังไงเกี่ยวกับ Performance ตัวเองในคลาส
 • เทคนิคที่ตัวละครในบทสนทนาใช้ในคลาสเรียนคืออะไร
 • ตัวละครในบทสนทนามีข้อแนะนำอย่างไรเพื่อให้สอบผ่านในคลาส

Section 4: บทพูด 1 คน

ใน Section เนื้อเรื่องส่วนมากที่พบในข้อสอบการฟังจะเกี่ยวกับเชิงวิชาการ (10 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS ใน section นี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ:

 

หัวข้อ: ทฤษฎีต่างๆจากนักสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสาเหตุปลาวาฬ และ โลมาเกยตื้น (เติมคำในช่องว่าง)

 

คำถาม:

 • ปรสิตที่เกาะอยู่ที่ตัวปลาวาฬมีผลกระทบต่อ…(อวัยวะส่วนใด)….ของปลาวาฬ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลของการเกยตื้น
 • ในพื้นที่จุดใดที่เป็นจุดเสี่ยงต่อปลาวาฬและปลาโลมามากที่สุดในการที่จะทำให้พวกมันเกยตื้น
 • พฤติกรรมของมนุษย์ ….(กิจกรรมทางทหาร)….. อาจส่งผลต่อการเกยตื้อของวาฬและโลมา

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Listening Part ของจริง

ตัวอย่างจากข้อสอบ IELTS Listening Section #2 หัวข้อเกี่ยวกับห้องสมุดเปิดใหม่

ตัวอย่างคำถาม:

1. Why does the library stay open seven days a week?

2. Which of the following do not need to pay any money?

3. Where is it NOT possible to watch a video?

4. How much does it cost for a drink and a snack from the vending machines?

5. If someone introduces a friend to the library, they will receive…

Tips และเทคนิค สำหรับ IELTS PART Listening

1. พยามยามหา และ จับ words-indicators ตอนที่ฟังคำถาม

 

words-indicators  คือคำเชื่อมหรือคำที่ใช้ขึ้นต้นหรือลงท้ายประโยค ตัวอย่างเช่น however, but, then, moreover, finally คำเชื่อมเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราคาดเดาได้ว่าสิ่งต่อไปที่ speaker กำลังจะพูดจะเป็นเรื่องอะไร บางทีอาจเป็นเรื่องสำคัญ ที่ที่เราเอามาใช้เป็นคำตอบได้ด้วย

 

2. ตรวจสอบคำตอบให้ถูกต้อง (don’t make silly mistake)

 

เมื่อทำข้อสอบเสร็จในแต่ละ Section ผู้สอบจะมีเวลา 30 วินาทีในการตรวจคำตอบ ควรให้เวลานี้ในควรตรวจคำสะกด หรือ plurals form อย่าลืมว่าคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะได้คะแนน ท่าสะกดผิดหนึ่งคำอาจจะทำให้เสียคะแนนทั้งหมดไปเลยก็ได้ ตรงนี้อันตรายมาก

 

3. อย่าเว้นว่างคำตอบไว้ท่าทำไม่ได้!! (Don’t leave any blank answers!)

 

ผู้สอบจะไม่เสียคะแนนท่าตอบคำถามผิด แต่คุณเว้นว่างคำตอบไว้ คุณจะได้ 0 คะแนนทันที เพราะฉะนั้นท่าคุณไม่รู้คำตอบจริงๆ อย่างน้อยควรกลับไปอ่านคำถามอีกรอบและเดาคำตอบ ซึ่งจะดีกว่าการเว้นว่างคำตอบแน่นอน

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IELTS พาร์ทอื่นๆเพิ่มเติมสามรถเข้าไปอ่านในบทความนี้ได้เลย “ข้อมูลการสอบ IELTS อย่างละเอียด

 

สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสอบ IELTS กับศูนย์ IDP สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ New Cambridge institute ที่ CENTRAL@central world ชั้น14 หรือ โทร.02-613-1177 หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สมัครสอบ IELTS ที่นี่

  ลุ้นรับสิทธิพิเศษของเดือนนี้ และโปรลดสูงสุด 50%*
  ด่วน เพียง 20 สิทธิ์ ต่อ เดือน

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  ตัวอย่าง ข้อสอบ IELTS พาร์ทอื่นๆ