IELTS Extension

IELTS Extension ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTS เป็นหลักเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น แฟชั่น, เทคโนโลยี, สภาพแวดล้อม, สุขภาพ, การศึกษา เป็นต้น คอร์สนี้สอนเจาะลึกทักษะหลัก ( การฟัง, การอ่าน, การเขียน, การพูด) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมตัวสอบ IELTS ผ่านการเรียนการสอน ในด้านคิดเชิงวิเคราะห์มากขึ้น โดยผ่านการฝึกฝนจากเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งแบบเอกสาร และสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมั่นใจในการสอบมากขึ้นทำคะแนนสอบได้ตามเป้า

รับเข้า เคยผ่านคอร์ส Speak Write หรือ มีผลสอบตั้งแต่ คะแนน 6.5up
จำนวนนักเรียน 8 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)
Recommendation : เรียน IELTS Extension ช่วยให้ได้คะแนน 7.0 – 7.5up

หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน

  • 1.เน้น ติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ขั้น Advance ทั้ง 4 ทักษะ (การพูด, การเขียน, การฟังและ การอ่าน) โดยเน้นการเรียนการสอน แบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ที่เราจะพบเห็นหัวข้อในการสอบ เป็นประจำ แฟชั่น, เทคโนโลยี, สภาพแวดล้อม, สุขภาพ, การศึกษา เป็นต้น   สอนสดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียน IELTS มากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนเข้าใจและตีโจทย์ข้อสอบ ได้อย่างลึกซึ้ง ถูกหลักไวยกรณ์ พร้อมทั้งมีไอเดียในการทำข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม  ได้อย่างมั่นใจ และตรงตามสิ่งที่ผู้คุมสอบต้องการ

    2.บรรยากาสในคลาสเรียนเป็นกันเอง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ ผ่านการฝึกฝนทั้งในระดับกลุ่มเล็ก ๆ และการฝึกทักษะใน Self Access Center ที่มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใส่ใจและใกล้ชิด

  • 3.เพื่อให้คลาสเรียนนี้สมบูรณ์แบบที่สุด เรายังมีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะ โดยนักเรียนสามารถทำข้อสอบเก่า IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ และให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด

    4.นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน IELTS ปกติ แล้ว นักเรียนสามารถเข้าใช้ Club เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อได้เทคนิคการทำข้อสอบที่มากขึ้น และยังได้ Idea ใหม่ๆ จากเพื่อน ร่วมห้อง และ อาจารย์ที่สอนในคลาสเรียน สอนสดโดยอาจารย์ ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เราคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด

    5.นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS