คอร์สเรียน IELTS Extension

IELTS Extension ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

คอร์ส IELTS  Extension เป็นคอร์สเรียน IELTS ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี แต่อาจจะยังต้องการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คะแนน IELTS 7.5-8 ซึ่งในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบที่เน้นเนื้อหาทางด้าน Academic รวมถึงคำศัพท์ที่มีความหมายในเชิง Technical ที่ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวัน

ในคอร์ส IELTS  Extension นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวข้อสอบจริงทั้ง 4 พาร์ท  โดยจะเน้นในเรื่อง Critical thinking การคิดเชิงวิพากย์ การวิเคราะห์ข้อสอบและบริหารเวลาในการทำข้อสอบ ให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการทำข้อสอบทุกๆพาร์ท ซึ่งทาง New Cambridge มั่นใจว่านักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีความพร้อมในการลงสอบสนามจริงและสามารถทำคะแนนได้ตามที่ต้องการ  ที่สถาบัน New Cambridge ของเราอาจารย์ทุกท่านเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็น Native Speaker ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน IELTS ให้กับนักเรียนไทยมากกว่า 10 ปี

จำนวนนักเรียน 8 (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

 LINE ID : @newcambridge

แนวทางการสอน ใน คอร์ส IELTS Extension

จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในระดับขั้น Advanced โดยจะใช้วิธีการสอนที่ฝึกให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และ สื่อสารภาษาอังกฤษ  ดยจะโฟกัสไปที่ทักษะ Critical Thinking และวิธีการใช้ภาษาที่ Native Speaker ใช้กันจริงๆ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้นักเรียนได้คะแนนสูงขึ้นในการสอบ IELTS อย่างแน่นอน

แนวทางการสอน ใน คอร์ส IELTS Extension

 • ฝึกการแสดงข้อคิดหรือความคิดเห็น โดยใช้สำนวนภาษา หรือที่เรียกว่า Idioms ในการตอบคำถามพาร์ท Speaking
 • ได้เรียนรู้และวิเคราะห์คำตอบจากที่ได้คะแนนสูงๆ ในพาร์ท IELTS Speaking
 • ฝึกการฟังบทความในหัวข้อที่มีความ Advanced หลากหลายรูปแบบในพาร์ท IELTS Listening
 • เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงใจความสำคัญจากการอ่านบทความในพาร์ท IELTS Reading
 • เน้นการฝึกฝนอธิบาย graph, table, chart, diagram ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในพาร์ท Writing Task #1
 • วิเคราะห์ตัวอย่างคำตอบจากผู้สอบจริงที่ได้คะแนนสูงๆในพาร์ท IELTS Writing Task#2
 • รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ทักษะ จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS พร้อมลองทำสอบโดยมีการวัดคะแนนและกำหนดเวลาเหมือนการสอบในสนามจริง
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

  ลงทะเบียนรับส่วนลดพิเศษ + สอบวัดระดับภาษา ฟรี!*

  กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด


  LINE ID : @newcambridge

  คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
  Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS