คอร์สเรียน IELTS Extension

IELTS Extension ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

คอร์ส IELTS  Extension เป็นคอร์สเรียน IELTS ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี แต่อาจจะยังต้องการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คะแนน IELTS 7.5-8 ซึ่งในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบที่เน้นเนื้อหาทางด้าน Academic รวมถึงคำศัพท์ที่มีความหมายในเชิง Technical ที่ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวัน

 

ในคอร์ส IELTS  Extension นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวข้อสอบจริงทั้ง 4 พาร์ท  โดยจะเน้นในเรื่อง Critical thinking การคิดเชิงวิพากย์ การวิเคราะห์ข้อสอบและบริหารเวลาในการทำข้อสอบ ให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการทำข้อสอบทุกๆพาร์ท ซึ่งทาง New Cambridge มั่นใจว่านักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีความพร้อมในการลงสอบสนามจริงและสามารถทำคะแนนได้ตามที่ต้องการ

 

ที่สถาบัน New Cambridge ของเราอาจารย์ทุกท่านเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็น Native Speaker ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน IELTS ให้กับนักเรียนไทยมากกว่า 10 ปี

 

จำนวนนักเรียน 8 (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน ใน คอร์ส IELTS Extension

จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในระดับขั้น Advanced โดยจะใช้วิธีการสอนที่ฝึกให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และ สื่อสารภาษาอังกฤษ  ดยจะโฟกัสไปที่ทักษะ Critical Thinking และวิธีการใช้ภาษาที่ Native Speaker ใช้กันจริงๆ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้นักเรียนได้คะแนนสูงขึ้นในการสอบ IELTS อย่างแน่นอน

แนวทางการสอน ใน คอร์ส IELTS Extension

  • ฝึกการแสดงข้อคิดหรือความคิดเห็น โดยใช้สำนวนภาษา หรือที่เรียกว่า Idioms ในการตอบคำถามพาร์ท Speaking
  • ได้เรียนรู้และวิเคราะห์คำตอบจากที่ได้คะแนนสูงๆ ในพาร์ท IELTS Speaking
  • ฝึกการฟังบทความในหัวข้อที่มีความ Advanced หลากหลายรูปแบบในพาร์ท IELTS Listening
  • เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมโยงใจความสำคัญจากการอ่านบทความในพาร์ท IELTS Reading
  • เน้นการฝึกฝนอธิบาย graph, table, chart, diagram ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในพาร์ท Writing Task #1
  • วิเคราะห์ตัวอย่างคำตอบจากผู้สอบจริงที่ได้คะแนนสูงๆในพาร์ท IELTS Writing Task#2
  • รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ทักษะ จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS พร้อมลองทำสอบโดยมีการวัดคะแนนและกำหนดเวลาเหมือนการสอบในสนามจริง
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิ์ 1 แถม 1 พร้อมส่วนลด 20% และลุ้นทุน 10,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS