วิวรู้สึกในคลาสเขาสอนดีมาก ทำให้นักเรียนผ่อนคลายเวลาเรียน และแนะนำเทคนิคในการสอบ listening ให้กับวิวด้วย วิวได้ใช้เทคนิค อาจารย์ มาใช้ในการสอบจริงซึ่งสามารถอัพคะแนนจาก 5.0 เป็น 6.0 เวลาซ้อมพูดกับอาจารย์วิวรู้สึกเป็นกันเอง และครูเขาเชื่อมั่นเสมอว่าวิวทำได้ หลังเลิกคลาสหรือตอนลง tutorials อาจารย์จะชมและบอกแบบนี้เสมอ และกล่าวว่าวิวต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เขาทำให้วิวมีกำลังใจและมีความมั่นใจ