ชอบ IELTS New Cambridge เพราะในคลาสเรียนมีคนเรียนน้อย ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง อาจารย์ใส่ใจกับนักเรียนมากโดยที่สามารถถามคำถามได้ตลอดเวลาทั้งในคลาสเรียน และนอกคลาสเรียนด้วย เพื่อนที่เรียน IELTS ร่วมคลาสเรียนช่วยกันเรียน ช่วยกันพัฒนาความรู้ไม่มีใครหวงความรู้กันเลย ชอบมากเลยค่ะ