อาจารย์ให้เทคนิคในการเตรียมตัวไปสอบได้ดีมากค่ะก่อนเรียน IELTS เคยได้คะแนน IELTS 5.0 พอลงเรียน Foundation for IELTS ไปสอบมาได้ 6.0 ค่ะ ส่วนตัวชอบอาจารย์ที่ใส่ใจงานเขียน ตรวจละเอียดดีเห็นการพัฒนามากขึ้นค่ะ อาจารย์จะคอยเตือนหนูตลอดว่าทำการบ้านมาแล้วหรือยัง