รู้สึกประทับใจพี่ Staff ที่คอยแนะนำอย่างดี คอยวางแผน วัน เวลาในการเรียนคลาสเสริมให้ เพื่อนร่วมคลาสเรียน IELTS น่ารักทุกคนเลย ทุกคนมีความสามารถ ทักษะต่างๆที่แตกต่างกัน   ที่สำคัญทุกคนช่วยกันในการเรียน และอาจารย์ที่นี่ใส่ใจดูแลเรามากๆ คอยตรวจการบ้านให้และให้คำแนะนำที่ดีเสมอ