ประทับใจบรรยากาศในการเรียน IELTS มาก รู้สึกอบอุ่น เหมือนอยู่ที่บ้าน อาจารย์ชาว British ค่อยพูดค่อยทักทายทำให้ได้ฝึกฝนตลอด ส่วนพี่ Staff ใจดีทุกท่านคอยให้การช่วยเหลือตลอด สำหรับ นร.ที่ยังไม่อยากกลับบ้านยังสามารถเข้าฟังห้อง Lab เพื่อฝึกฝนการฟังได้ด้วยค่ะ