Teacher ที่ New Cambridge ใจดี สอน IELTS เนื้อหาเข้าใจง่าย หากไม่เข้าใจตรงไหนหรือมีอะไรสงสัย สามารถยกมือสอบถาม Teacher ได้ตลอดเวลาเลย และกลุ่มผู้เรียนมีขนาดเล็ก บรรยากาศเป็นกันเอง