ชอบบรรยากาศในห้องเรียนมาก อาจารย์ก็เฟรนลี่มาก แนะนำได้ตรงจุด และ 1 on 1 tutorial ของที่นี่มีประโยชน์มากๆค่ะ