พื้นฐานภาษาเราพอมีบ้าง และ New Cambridge ช่วยจัดระเบียบ ให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ทำข้อสอบได้ดีขึ้น New Cambridge ช่วยจัดระเบียบ ให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ทำข้อสอบได้ดีขึ้น