ที่นี่มีระบบที่ Support นักเรียนจริงๆ และมีอาจารย์ที่พร้อมจะช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆด้านเลย โดยเฉพาะ Writing