ก่อนมาเรียนหนูคิดว่า การใช้ภาษาอังกฤษต้องตรงไปตรงมา ทำทุกอย่างให้ได้ 100% แต่พอได้มาเรียนแล้ว จึงได้รู้ว่า การใช้ภาษาอังกฤษ มันมีพ้อยท์ของมัน มีคีย์โฟกัสของมัน เมื่อเราเข้าใจจุดนี้ มันจึงทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น