ที่นี่ดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะ Part Writting เพราะสอนถึงรูปแบบในการเขียนเทคนิคต่างๆ ที่มันตรงกับการทำข้อสอบ อาจารย์ที่นี่ใส่ใจมากค่ะ ช่วยเหลือตลอด ประทับใจมากค่ะ