อาจารย์ที่นี่เฟรนลี่มากๆ สไตล์การสอนไม่เหมือนที่ไทย โดยเรียนเป็นกลุ่มได้ปรึกษากันช่วยกันคิด เปิดมุมมองใหม่ของเพื่อนๆ