บอกเส้นทางได้ไม่อายต่างชาติ

หน้าฝนหายไปแล้วต่อไปก็เข้าหน้าหนาว เป็นช่วงเดือนที่ใครๆก็หาเวลาไปหนีร้อนไปพึ่งเย็นกันในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ในยุค AEC แบบนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีโอกาสเจอชาวต่างชาติได้ทุกที่ ทุกเวลา แล้วถ้าเขาหลงทางขึ้นมาเราจะช่วยเขาได้อย่างไร วันนี้มาดูกัน ประโยคเหล่านี้ใช้บอกเส้นทางให้กับชาวต่างชาติ Go along this way until… [ตรงไปตามทางนี้จนถึง…] Keep walking until you see…[เดินไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะมองเห็น…] Go straight on. [ตรงไปข้างหน้า] Walk for about 10 minutes [เดินไปประมาณ 10 นาที] Then turn left.. [จากนั้น เลี้ยวซ้าย…] Then turn right into…road. [จากนั้น เลี้ยวขวาไปยังถนน…] Walk past… [เดินผ่าน…] Cross the road [ข้ามถนน] It’s…

ทำไมถึงต้องเรียน IELTS กับ New Cambridge?

1. คอร์สเรียน IELTS เนื้อหาการเรียนเข้าถึงง่าย ตรงจุด คอร์สเรียน IELTS แบบ Focus Group โดยกลุ่มเรียนมีขนาดเล็กเพียง 14-16 คนต่อคลาสเรียน ทำให้ผู้สอนเข้าหาดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง บรรยากาศการเรียนแบบเป็นกันเองทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และตัวผู้เรียนสามารถโฟกัสการเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล เพิ่มทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว เห็นผลการพัฒนาตัวเองชัดเจน 2. เรียน IELTS สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ผู้เรียนจะได้ทดสอบทักษะก่อนเข้าเรียน IELTS เพื่อทราบถึงระดับทักษะของตนเอง จากนั้นจะได้เรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งเข้าใจธรรมชาติคนไทยได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงง่ายและกล้าสื่อสารได้อย่างเต็มที่ สถาบันฯ รับรองผล IELTS 7.5* 3. เพิ่มทักษะ IELTS ได้ด้วยตัวเอง การเรียนภาษาอังกฤษ IELTS เป็นแบบ Learner Autonomy มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยอิงปัจจัยหลัก 3 อย่าง คือ ผู้เรียน ผู้สอนและหลักสูตร ซึ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยการฝึกฝนค้นคว้าด้วยตนเอง สถาบันมีทั้ง Listening…