คอร์ส IELTS

GATEWAY ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งแกรมม่า คำศัพท์ และอื่นๆ ที่จำเป็นในการสอบ IELTS

FOUNDATION เรียนปรับพื้นฐาน เน้นแกรมม่า และคำศัพท์เตรียมสอบ IELTS เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 5.0-5.5

KEY SKILLS เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS เจาะลึก 4 ทักษะ : ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 6.0-7.0

SPEAK WRITE สำหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจการพูดและการเขียนเชิงวิชาการ เพื่อให้ได้ 7.0-7.5

ADVANCED IELTS เหมาะกับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และต้องการคะแนนสูงในระดับ 7.5-8.0

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

  By submitting this form, I agree: Privacy Policy

  LINE ID : @newcambridge

  เรียน IELTS กับ New Cambridge ดียังไง?

  สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สอนสดโดย Senior Teacher เจ้าของภาษา ประสบการณ์สอน IELTS กว่า10ปี ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.)

  เรียน IELTS ให้ได้คะแนนตามเป้า
  HOW TO GET HIGHER BAND

  TEACHERS

  เรียน IELTS สอนสดโดย Native Speaker ประสบการณ์ IELTS รอบด้านบางท่านเป็นอาจารย์ผู้ฝึกอบรมอาจารย์ ส่วนมากอาจารย์เป็นชาวอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยตรง มีประสบการณ์ด้านการสอนการพัฒนาผู้เรียนมามากกว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรรับรอง เช่น CELTA, RSA, Trinity, etc. พร้อม Teacher License ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อาจารย์มีความเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนคนไทยเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนการสอนแบบในต่างประเทศ เมื่อเรียนจบการใช้ภาษาอังกฤษและการออกเสียงอย่างถูกต้องจะพัฒนาขึ้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

  CURRICULUMS

  หลักสูตรเรียน IELTS ของเราได้รับการพัฒนามาตลอด 20 ปี ตามมาตรฐานสากล มีความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่องจำ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างถาวรเหมือนการเรียนในต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ทักษะ Critical Thinking ในบรรยากาศกรุ๊ปเล็กและเป็นกันเอง ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก จะช่วยให้ผู้เรียนปรับตัวได้เร็วเมื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

  PRACTICE

  New Cambridge มีศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน SAC (Self Access Centre) ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเทคนิคทั้ง 4 ทักษะ เสริมด้วยคลาสเรียนนอกเวลาเหมือนเป็นการติวเข้ม ซึ่งเป็นจุดแข็งของทางสถาบันฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้ง 4 ทักษะ เราสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนการเรียนจริงและสอบจริง

  OTP Online IELTS Tips & Practice

  ระบบฝึกฝน online 24 ชั่วโมงลิขสิทธิ์เฉพาะ New Cambridge

  Location

  New Cambridge ตั้งอยู่ใจกลางย่านสำคัญของกรุงเทพฯเป็นที่สุดของ Landmark เข้ากับ life style สามารถเข้าถึงได้โดยรถส่วนตัวหรือ BTS อยู่ตรงกลางระหว่างสถานีสยามกับสถานีชิดลม ณ CENTRAL@CentralWorld ชั้น 14 (อาคารเดียวกับออฟฟิศ Agoda และโรงเรียนสอนทำอาหาร Le CordonBleu) นอกจากได้ความรู้แล้ว ยังได้เจอเพื่อนใหม่ๆในสังคมที่มีความสนใจคล้ายกัน เรามี Study Abroad Consultant คอยให้คำแนะนำการต่อยอดภาษาอังกฤษเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ อัพเดตสาขาวิชาใหม่ๆ ที่น่าสนใจพร้อมติดตามข่าวทุนการศึกษา การได้รับข้อมูลที่จำเป็น การอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารทั้งหมด รวมถึงที่พักอาศัยและการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

  *ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

  Self Access Centre

  • null

   OTP

   Online Tips and Practice

   ฝึก 24 ชม. ทุกที่ผ่านมือถือ

  • null

   Listening Lab

   ฝึกทักษะการฟังทุกระดับ

  ฟรี Club เรียนเสริมนอกเวลา สอนสดทุกคลาส

  • เพิ่มคะแนนด้วยทักษะการเขียนที่ดี แก้ไขส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์

   Writing Club

   เพิ่มคะแนนด้วยทักษะการเขียนที่ดี แก้ไขส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์

  • Speaking Club

   Speaking Club

   เพิ่มความมั่นใจในการพูดก่อนสอบจริง

  • Bonus Tutorial

   Bonus Tutorial

   เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์

  • null

   Listening Club

   ฝึกทักษะการฟังกับ native speakers

  • Reading Club

   Reading Club

   เสริมทักษะการอ่าน เปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษ

  *เงื่อนไขตามที่สถาบันฯ กำหนด

  มิสเตอร์เทอรี่ เบล ผู้อำนวยการสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม จากทั้งสามเหล่าทัพ ในหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

  คำถามที่พบบ่อย

  แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี !!

  กิจกรรมล่าสุดของการเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละเดือน เช่น งานสัมนาเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนจากมหาลัยชื่อดัง และข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

  บทความที่น่าสนใจ

  New Cambridge IELTS Centre