การสอบ IELTS reading พร้อม เทคนิค

ข้อสอบ IELTS READING PART (พร้อมตัวอย่างข้อสอบ)

ระยะเวลาในการทำข้อสอบ IELTS Reading: [60 นาที/40 ข้อ] มีทั้งหมด 3 บทความ ซึงอาจจะมาจาก บทความโฆษณา ใบปลิว บทความจากหนังสือพิม หรือ Magazines ซึ่งหัวข้อของแต่ล้ะบทความจะโฟกัสที่เรื่องทั่วไป

 

และจะมีอย่างน้อย 1 บทความที่จะโฟกัสในรูปแบบ Logical argument ซึ่งจะเป็นโจทย์ข้อที่ยากที่สุดในพาร์ทนี้

 

เช่นเดียวกับในพาร์ท Listening รูปแบบคำถามที่ผู้สอบจะพบเจอแน่นอน 100% ในพาร์ท Reading คือ ข้อสอบในรูปแบบ multiple choice ส่วนรูปแบบคำถามอื่นๆที่อาจจะพบเจอได้ในพาร์ทนี้คือ (True/False/Not Given), matching, sentence completion, flow chart, diagram และ short answer

 

ข้อสอบแต่ละ บทความในพาร์ท IELTS Reading จะมี 13-14 ข้อ ต่อหนึ่งบทความและควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีต่อคำถามหนึ่งข้อ บทความแต่ละอันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ซึ่งจะแบ่งออกเป็นดังนี้

ข้อสอบ IELTS Reading

บทความที่ 1: หัวข้อของบทความจะเป็นการสุ่ม

ความยาวจะอยู่ที่ 800-1000 คำ หรือประมาณ 1-2 หน้า (13 ข้อ)

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading ในบทความที่ 1 และคำถามที่อาจจะพบเจอ: 

 

หัวข้อ: ทัศนะคติที่มีต่อภาษา (Attitudes to Language)

 

ตัวอย่างคำถาม:

 • การตัดสินความฉลาดของคนขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ภาษาของบุคคลนั้นๆจริงหรือไม่ (True/False/Not Given)
 • นักภาษาศาสตร์มีความเชื่อว่าการใช้ถาษาที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องใน….. (หลักภาษาไวยากรณ์)……

บทความที่ 2: หัวข้อจะเป็นการสุ่มเหมือนบทความแรก

ความยาวจะอยู่ที่ 800-1000 คำ หรือ 1-2 หน้า (13 ข้อ)

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading ในพาร์ทนี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ: 

 

หัวข้อ: ประโยชน์ของพลังงานจากกระแสน้ำ (Tidal Power)

 

ตัวอย่างคำถาม:

 • ใบบทความที่อ่านผู้เขียนได้กล่าวถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับพลังงานลม: โจทย์จะให้ตัวเลือก A-E

ท่า choice ข้อ A – “พลังงานจากกระแสน้ำนั้นเป็นพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนมากกว่าพลังงานลม” ได้ถูกผู้เขียนกล่าวถึงในบทความ เราจะต้องนำ choice ข้อ A ไปเป็นคำตอบสำหรับคำถามข้อนี้

 

 • Paragraph Matching: ตัวเลือกข้อไหนถูกกล่าวถึงใน paragraph ที่ 1-6 ของบทความที่อ่านไป ตัวอย่างคำถามเช่น

“สถานที่แรกที่มีการทดสอบการผลิตพลังงานจากกระแสน้ำ นั้นถูกกล่าวถึงใน Paragraph ใด”

 • ท่าข้อความนี้ถูกกล่าวถึงในย่อหน้าที่ 3 คำตอบของข้อนี้คือ Paragraph ที่ 3 เป็นต้น

บทความที่ 3: หัวข้อของบทความจะเป็นแนว Academic

ความยาวจะใกล้เคียงกับข้ออื่นๆ 800-1000 คำ หรือ 1-2 หน้า แต่ส่วนมากข้อสอบในบทความที่ 3 นั้นจะมีอยู่ 14 ข้อ ซึ่งจะมีคะแนนมากกว่าข้ออื่นๆ ดังนั้น เราแนะนำให้ผู้สอบเน้นโฟกัสที่ข้อนี้เป็นพิเศษ

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading ใน section นี้ และคำถามที่อาจจะพบเจอ: 

 

หัวข้อ: นักประสาทวิทยาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสมอง (คำศัพท์ IELTS ในข้อนี้จะค่อนข้าง Advance)

 

ตัวอย่างคำถาม:

 • (Multiple Choice) วิชาประสาทวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
 • (Yes/No/Not Given) จริงหรือไม่ที่ความกลัวในการพูดในที่สาธารณะเป็นอาการป่วยชนิดนึง

ตัวอย่างข้อสอบจริงในพาร์ท IELTS Reading

The Aral Sea

A. In 1960 the Aral Sea, located in Central Asia, was the fourth largest lake in the world. By 2007, it had been reduced to just ten percent of its original size. The change was tremendous; it has been called ‘one of the world’s worst ecological and human disasters’. The Aral Sea is fed by two rivers, the Amu Darya and the Syr Darya. When these rivers were used to irrigate large areas of desert for growing cotton and rice, the water flowing into the Aral Sea decreased so much that the lake began to shrink.

 

B. As the volume of water became smaller, from 708 cubic kilometres in the 1960s to just 75 cubic kilometers in 2007, its salinity rose from 14 to about 100 grams per litre. Consequently, the number of fish species living in the lake decreased from 32 to just 6. Similarly, the number of bird species in the region was reduced from 319 to 160, and that of mammal species by more than half, from 70 to just 32.

 

C. The economy of the region was seriously affected, too. The fishing industry, which caught 40,000 tonnes of fish in 1960, had disappeared by the mid-1980s, with the loss of 60,000 associated jobs. The city of Aralsk, once a major port by the lake, now found itself many kilometers away. The climate also changed: less rain fell, and summers were hotter and shorter; winters, colder and longer.

 

D. To deal with this ecological disaster, the government of Kazakhstan, one of the countries bordering the Aral Sea, began a program to undo some of the damage. With aid from the World Bank, it had a dam built on the Syr Darya which helped raise the lake’s water level from 40 to 42 metres in only eight months. Its area has increased by almost 20 percent and its salinity has dropped significantly. With this decrease, fish have started to breed again and the fishing industry has revived. As the lake expands, its shoreline is steadily approaching the city of Aralsk. Who knows? In the future, Aralsk might again be the port it once was.

Questions 1 – 3

 

Choose the correct letter, A, B, C or D

 

 1. What do we know about the Aral Sea in the 1960?
  1. It was located in Central Asia.
  2. It was one of the world’s largest lakes.
  3. It was fed by two rivers.
  4. All of the above

 

2. Why did the Aral Sea start to get smaller?

  1. The rivers Amu Darya and Syr Darya became dry.
  2. The salinity of the lake increased.
  3. Much of the water from the two feeder rivers was used for farming.
  4. None of the above

 

3. Which of these is NOT a result of the Aral Sea becoming smaller and more saline?

  1. The number of animals was greatly reduced.
  2. A large number of people lost their jobs.
  3. The town of Aralsk became a major port.
  4. There was a change in the climate.

Questions 4 – 8

Fill in the gaps below with the correct numbers

เฉลยข้อสอบ:

 1. D
 2. C
 3. C
 4. 100
 5. 32
 6. 319
 7. 160
 8. 72

Tips และเทคนิค สำหรับ IELTS Reading Part

1. เริ่มทำโจทย์จากบทความที่ 3 ก่อนเริ่มทำโจทย์ข้ออื่น

 

เทคนิคนี้อาจจะเป็นวิธีที่ใครหลายๆคนมองข้ามแต่เป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้สอบหลายๆคนได้คะแนน IELTS สูงขึ้น ในพาร์ทนี้มาแล้ว เหตุผลคือ โจทย์ในบทความที่ 3 นั้นส่วนใหญ่จะมีคำถามทั้งหมด 14 ข้อ จะเยอะกว่าบทความ 1 และ 2 ที่มักจะมีโจทย์แค่ 13 ข้อ ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

 

2. อย่าคาดหวังว่าจะเข้าใจคำศัพท์ทุกคำ

 

การพยายามเข้าใจคำศัพท์ทุกคำเป็นข้อผิดพลาดที่สุดของผู้สอบหลายๆคน จำไว้ว่า คำศัพท์ในข้อสอบ IELTS เป็นศัพท์ทางวิชาการและเป็นคำเฉพาะ แม้แต่เจ้าของภาษาบางคนยังไม่สามารถเข้าใจคำศัพท์ได้ทุกคำ

 

วิธีเอาตัวรอดในที่นี้คือการดูที่ตัวคำศัพท์และบริบทรอบข้าง เพื่อใช้ในการคาดเดาว่าคำศัพท์นั้นน่าจะเกี่ยวกับอะไร มีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องใช้ในการตอบคำถาม

 

3.อ่านโจทย์ก่อนที่จะเริ่มอ่านบทความ เพื่อประหยัดเวลา

 

ส่วนใหญ่แล้วทางสถาบัน New Cambridge ของเราจะแนะนำให้นักเรียนเริ่มจากการอ่านโจทย์คำถามก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อประหยัดเวลา

 

เทคนิคนี้จะช่วยให้เรามีความคุ้นเคยกับบทความที่เรากำลังจะเริ่มอ่าน และทำให้เราไม่ต้องโฟกัสทุกประโยคที่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจ วิธีนี้ช่วยให้นักเรียนบางคนได้คะแนน IELTS 7.5–8 มาแล้ว และผู้สอบยังสามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ ใช้ได้กับข้อสอบ IELTS ในพาร์ทอื่นๆอีกด้วย

 

สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสอบ IELTS กับศูนย์ IDP สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ New Cambridge institute ที่ CENTRAL@central world ชั้น14 หรือ โทร.02-613-1177 หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สมัครสอบ IELTS ที่นี่

  ลุ้นรับสิทธิพิเศษของเดือนนี้ และโปรลดสูงสุด 50%*
  ด่วน เพียง 20 สิทธิ์ ต่อ เดือน

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  ตัวอย่าง ข้อสอบ IELTS พาร์ทอื่นๆ