ทำไมคนนึกถึง New Cambridge เมื่อต้องสอบ IELTS?

🏆 ศูนย์เฉพาะทาง IELTS แห่งเดียวในประเทศไทย

🏆 ที่ 1 ด้าน IELTS 20 ปี

🏆 รางวัลระดับยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปี

🏆 สอนโดย อจ ฝรั่ง ระดับ Senior Teachers ประสบการณ์ IELTS “รอบด้าน”

🏆 นักเรียนกว่า 30,000 คนได้ผลจริง

🏆 มีชั่วโมงเรียนเสริม ฟรี

🏆 มีระบบฝึกทักษะออนไลน์ ฝึกให้มั่นใจได้ตลอดเวลา

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน IELTS กับ New Cambridge

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ใช้เทคนิคการสอนแบบในประเทศอังกฤษ คือ Learner Autonomy ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อันจะทำให้ ผู้เรียนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างถาวร ต่างกับการสอนแบบไทยที่ผู้สอนมักจะป้อนข้อมูลทุกอย่างให้ผู้เรียน ดังนั้นเมื่อเรียนจบไปแล้ว ความสามารถทางภาษาจะลดลงตามกาลเวลา และมักไม่เกิดการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

เคล็ดลับการเรียน IELTS คือผู้เรียนได้ทบทวนฝึกฝนเพิ่มนอกห้องเรียน สถาบันฯ มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self Access Centre พร้อมระบบฝึกออนไลน์ OTP- Online Tips & Practice และชั่วโมงเรียนเสริม ที่ถูกออกแบบให้มีความสนุก “คลับฝึกทักษะ” เช่น Speaking Club, Writing Club และการติวเข้มพิเศษก่อนสอบ Bonus Tutorial เซอร์วิสเสริมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และเก่งขึ้นอย่างถาวร อันนำไปสู่คะแนนสอบ IELTS ได้คะแนนตามเป้าหมายโดยเร็ว

ไม่ได้สอนแบบ “เจาะข้อสอบ” อย่างเดียว แต่สอนให้ เก่งขึ้นอย่างถาวร” ด้วย

1. สอนแบบเจาะข้อสอบ
เจาะตรงประเด็น, บอกเทคนิคการตอบคำถามให้ได้คะแนนสูง, เน้นเทคนิค, ให้ลองทำข้อสอบเก่า แบบนี้ผู้เรียนมักทำคะแนนสอบได้เท่าความสามารถจริงที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย อาจเพิ่มมาแค่ 0.5 band เช่น ผู้เรียนมีความสามารถจริงที่ band 6 ถ้าเรียนแบบนี้อย่างเดียว อาจทำได้ 6 หรือ 6.5 แต่ถ้าไม่เรียนเตรียมตัวสอบเลย อาจได้แค่ 5 หรือ 5.5 เพราะขาดเทคนิคการทำข้อสอบ หรือไม่เข้าใจรูปแบบของข้อสอบ

ข้อเสีย ผู้เรียนอาจทำคะแนนได้ 6.5 แต่ต้องประสบปัญหาด้านภาษาเมื่อไปเรียนที่ต่างประเทศจริงๆ เพราะ 6.5 นั้น อาจเป็นคะแนน 6.5 อ่อนๆ หรือ 6.5 ไม่แท้จริง (เน้นเทคนิคการทำข้อสอบอย่างเดียว)

2. สอนแบบให้ “เก่งขึ้นอย่างถาวร” เป็นการยกระดับความสามารถทั้ง 4 ทักษะ

เช่น ผู้เรียนมีความสามารถจริงที่ band 6 เมื่อเรียนกับ New Cambridge ที่ใช้เทคนิค Learner Autonomy แบบ “เจาะข้อสอบและให้เก่งขึ้นอย่างถาวร” ก็จะสามารถเพิ่มความสามารถทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถาวร โดยอาจทำได้ band 7 หรือมากกว่านั้นในเวลาอันสั้น

ข้อดีคือ ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติและเพื่อนร่วมชั้นใน ต่างประเทศได้อย่างดี ทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินลงทุนเป็นล้านที่เสียไปในการเรียนระดับปริญญาโทในต่างประเทศ

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100%

ผู้เรียนทุกคนได้เรียนกับอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์สอน IELTS “รอบด้าน” กว่า 10 ปี  ในการสอบ IELTS นั้น ผู้เรียนจะต้องสอบการฟังและการพูดตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดังนั้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด ทั้งด้าน Speaking และ Listening รวมถึงจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม บางคนที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะกลัวการเรียนกับฝรั่ง กลัวฟังไม่รู้เรื่อง กลัวเสียเวลาเรียน แต่จริงๆ แล้ว ควรเริ่มเรียนกับอาจารย์ฝรั่งเลยถ้ามีโอกาส เพราะเป็นการเปิดระบบการฟังและพูดให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เรียนอาจพูดผิดพูดถูก ไม่เข้าใจในช่วงต้น แต่ก็จะสามารถปรับตัวได้เองโดยอัตโนมัติ และการได้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นที่มีระดับความสามารถทางภาษาใกล้กันจะทำให้ไม่เขอะเขิน ทำให้การเรียนสนุกและมีพัฒนาการไปพร้อมกัน

ข้อดีของการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

1. ภาษา

 • เจ้าของภาษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง เพราะใช้มาตั้งแต่เกิด
 • เจ้าของภาษาออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การออกเสียงสูง-ต่ำ การเน้นคำ จังหวะการพูด การเว้นวรรคประโยค
 • เจ้าของภาษาใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เช่น การใช้ลักษณะนาม การผสมคำ ศัพท์ที่ควรใช้ในโอกาสต่างๆ

2. วัฒนธรรม

 • เจ้าของภาษามีการใช้ท่าทางประกอบการพูดอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สีหน้าและการแสดงอารมณ์ในการพูด
 • เจ้าของภาษามีวิธีการสอนให้ผู้เรียนสนุก ทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศได้ดีขึ้น
 • ผู้เรียนจะได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของความเป็นไทยในสายตาของชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ
เพิ่มทักษะการเขียนอย่างรวดเร็ว

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว New Cambridge ยังมี Self-Access Centre บรรยากาศเอื้อต่อการฝึกฝนทักษะต่างๆ และเรายังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะยากของคนไทย ผู้เรียนสามารถฝึกเพิ่มเติมได้จาก Writing Club ที่มีแบบฝึกหัดการเขียนหลากหลายให้ได้ฝึกฝนและพัฒนา  โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้ประเมิน และให้คำแนะนำ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลักว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขได้อย่างไร และบอกวิธีการปรับปรุงนื้อหา และสไตล์การเขียนอีกด้วย

“การเรียน IELTS ให้ได้ผลเร็ว ต้องเรียนกับเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ตรง”

 • เข้าใจถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นคนไทย
 • เน้นเทคนิคและวิธีการสอนที่จะพัฒนาจุดอ่อนในแต่ละด้านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • สอนแบบ เจาะข้อสอบ & ให้เก่งขึ้นอย่างถาวร
เรียนเป็นกลุ่มเล็ก Focused Group

New Cambridge ให้ความสำคัญต่อการจัดชั้นเรียนเพราะ

 1. มีขนาดเล็กประมาณ 6-16 คนต่อคลาส หรือ Focused Group เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ อยู่ตลอด ทำให้เกิดพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว
 2. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มจนจบ อาจารย์ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงช่วยวางแนวทางการแก้ปัญหาให้ ทำให้ได้รับคะแนน IELTS ตามเป้า หรือสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะภาษาเพื่อใช้ในที่ทำงานได้
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ( Self Access Centre )

นอกเหนือจากการฝึกฝนกับอาจารย์ภายในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจาก Listening LabSpeaking ClubWriting ClubOTP Online Tips and Pratice ได้ทุกวัน