ทำไมคนนึกถึง New Cambridge เมื่อต้องสอบ IELTS?

ศูนย์เฉพาะทาง IELTS แห่งเดียวในประเทศไทย

ที่ 1 ด้าน IELTS 20 ปี

รางวัลระดับยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปี

สอนโดย อจ ฝรั่ง ระดับ Senior Teachers ประสบการณ์ IELTS “รอบด้าน”

นักเรียนกว่า 30,000 คนได้ผลจริง

มีชั่วโมงเรียนเสริม ฟรี

มีระบบฝึกทักษะออนไลน์ ฝึกให้มั่นใจได้ตลอดเวลา

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน IELTS กับ New Cambridge

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ใช้เทคนิคการสอนแบบในประเทศอังกฤษ คือ Learner Autonomy ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อันจะทำให้ ผู้เรียนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างถาวร ต่างกับการสอนแบบไทยที่ผู้สอนมักจะป้อนข้อมูลทุกอย่างให้ผู้เรียน ดังนั้นเมื่อเรียนจบไปแล้ว ความสามารถทางภาษาจะลดลงตามกาลเวลา และมักไม่เกิดการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

เคล็ดลับการเรียน IELTS คือผู้เรียนได้ทบทวนฝึกฝนเพิ่มนอกห้องเรียน สถาบันฯ มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self Access Centre พร้อมระบบฝึกออนไลน์ OTP- Online Tips & Practice และชั่วโมงเรียนเสริม ที่ถูกออกแบบให้มีความสนุก “คลับฝึกทักษะ” เช่น Speaking Club, Writing Club และการติวเข้มพิเศษก่อนสอบ Bonus Tutorial เซอร์วิสเสริมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และเก่งขึ้นอย่างถาวร อันนำไปสู่คะแนนสอบ IELTS ได้คะแนนตามเป้าหมายโดยเร็ว

ไม่ได้สอนแบบ “เจาะข้อสอบ” อย่างเดียว แต่สอนให้ เก่งขึ้นอย่างถาวร” ด้วย

1. สอนแบบเจาะข้อสอบ
เจาะตรงประเด็น, บอกเทคนิคการตอบคำถามให้ได้คะแนนสูง, เน้นเทคนิค, ให้ลองทำข้อสอบเก่า แบบนี้ผู้เรียนมักทำคะแนนสอบได้เท่าความสามารถจริงที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย อาจเพิ่มมาแค่ 0.5 band เช่น ผู้เรียนมีความสามารถจริงที่ band 6 ถ้าเรียนแบบนี้อย่างเดียว อาจทำได้ 6 หรือ 6.5 แต่ถ้าไม่เรียนเตรียมตัวสอบเลย อาจได้แค่ 5 หรือ 5.5 เพราะขาดเทคนิคการทำข้อสอบ หรือไม่เข้าใจรูปแบบของข้อสอบ

ข้อเสีย ผู้เรียนอาจทำคะแนนได้ 6.5 แต่ต้องประสบปัญหาด้านภาษาเมื่อไปเรียนที่ต่างประเทศจริงๆ เพราะ 6.5 นั้น อาจเป็นคะแนน 6.5 อ่อนๆ หรือ 6.5 ไม่แท้จริง (เน้นเทคนิคการทำข้อสอบอย่างเดียว)

2. สอนแบบให้ “เก่งขึ้นอย่างถาวร” เป็นการยกระดับความสามารถทั้ง 4 ทักษะ

เช่น ผู้เรียนมีความสามารถจริงที่ band 6 เมื่อเรียนกับ New Cambridge ที่ใช้เทคนิค Learner Autonomy แบบ “เจาะข้อสอบและให้เก่งขึ้นอย่างถาวร” ก็จะสามารถเพิ่มความสามารถทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถาวร โดยอาจทำได้ band 7 หรือมากกว่านั้นในเวลาอันสั้น

ข้อดีคือ ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติและเพื่อนร่วมชั้นใน ต่างประเทศได้อย่างดี ทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินลงทุนเป็นล้านที่เสียไปในการเรียนระดับปริญญาโทในต่างประเทศ

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100%

ผู้เรียนทุกคนได้เรียนกับอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์สอน IELTS “รอบด้าน” กว่า 10 ปี  ในการสอบ IELTS นั้น ผู้เรียนจะต้องสอบการฟังและการพูดตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดังนั้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด ทั้งด้าน Speaking และ Listening รวมถึงจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม บางคนที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะกลัวการเรียนกับฝรั่ง กลัวฟังไม่รู้เรื่อง กลัวเสียเวลาเรียน แต่จริงๆ แล้ว ควรเริ่มเรียนกับอาจารย์ฝรั่งเลยถ้ามีโอกาส เพราะเป็นการเปิดระบบการฟังและพูดให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เรียนอาจพูดผิดพูดถูก ไม่เข้าใจในช่วงต้น แต่ก็จะสามารถปรับตัวได้เองโดยอัตโนมัติ และการได้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นที่มีระดับความสามารถทางภาษาใกล้กันจะทำให้ไม่เขอะเขิน ทำให้การเรียนสนุกและมีพัฒนาการไปพร้อมกัน

ข้อดีของการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

1. ภาษา

 • เจ้าของภาษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง เพราะใช้มาตั้งแต่เกิด
 • เจ้าของภาษาออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การออกเสียงสูง-ต่ำ การเน้นคำ จังหวะการพูด การเว้นวรรคประโยค
 • เจ้าของภาษาใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เช่น การใช้ลักษณะนาม การผสมคำ ศัพท์ที่ควรใช้ในโอกาสต่างๆ

2. วัฒนธรรม

 • เจ้าของภาษามีการใช้ท่าทางประกอบการพูดอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สีหน้าและการแสดงอารมณ์ในการพูด
 • เจ้าของภาษามีวิธีการสอนให้ผู้เรียนสนุก ทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศได้ดีขึ้น
 • ผู้เรียนจะได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของความเป็นไทยในสายตาของชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ
เพิ่มทักษะการเขียนอย่างรวดเร็ว

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว New Cambridge ยังมี Self-Access Centre บรรยากาศเอื้อต่อการฝึกฝนทักษะต่างๆ และเรายังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะยากของคนไทย ผู้เรียนสามารถฝึกเพิ่มเติมได้จาก Writing Club ที่มีแบบฝึกหัดการเขียนหลากหลายให้ได้ฝึกฝนและพัฒนา  โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้ประเมิน และให้คำแนะนำ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลักว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขได้อย่างไร และบอกวิธีการปรับปรุงนื้อหา และสไตล์การเขียนอีกด้วย

“การเรียน IELTS ให้ได้ผลเร็ว ต้องเรียนกับเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ตรง”

 • เข้าใจถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นคนไทย
 • เน้นเทคนิคและวิธีการสอนที่จะพัฒนาจุดอ่อนในแต่ละด้านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • สอนแบบ เจาะข้อสอบ & ให้เก่งขึ้นอย่างถาวร
เรียนเป็นกลุ่มเล็ก Focused Group

New Cambridge ให้ความสำคัญต่อการจัดชั้นเรียนเพราะ

 1. มีขนาดเล็กประมาณ 6-16 คนต่อคลาส หรือ Focused Group เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ อยู่ตลอด ทำให้เกิดพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว
 2. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มจนจบ อาจารย์ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงช่วยวางแนวทางการแก้ปัญหาให้ ทำให้ได้รับคะแนน IELTS ตามเป้า หรือสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะภาษาเพื่อใช้ในที่ทำงานได้
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ( Self Access Centre )

นอกเหนือจากการฝึกฝนกับอาจารย์ภายในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจาก Listening LabSpeaking ClubWriting ClubOTP Online Tips and Pratice ได้ทุกวัน