STUDENT'S VOICE

ความประทับใจของนักเรียนที่มาเรียนคอร์ส IELTS กับ NEW CAMBRIDGE

Apirat Ngernkuakal (Mind)

New Cambridge ตอบโจทย์ IELTS มากค่ะ หลังจากหาที่เรียนมานาน โดยเพื่อนได้บอกว่าที่นี่เป็น specialist ในด้าน IELTS อาจารย์ที่สอนมีประสบการณ์สูง หลังจากเรียนแล้วสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ

Natcha Thanindratarn (Great)

อาจารย์น่ารักดี เรียนแล้วสนุกดี และชอบอาจารย์ที่ใส่ใจหนูค่ะ   น้องสาวเรียนไปสองคอร์ส เรียน Key Skills และ Speak Write A จบแล้วไปสอบได้ 7 ด้วยค่ะ

Ratchatorn Watchawarapanich (Pare)

อาจารย์ให้เทคนิคในการไปสอบได้ดีมากค่ะก่อนเรียนได้คะแนน IELTS 5.0 ลงเรียน Foundation for IELTS ไปสอบมาได้ 6.0 ค่ะ ส่วนตัวชอบอาจารย์ที่ใส่ใจงานเขียน ตรวจละเอียดดีค่ะ อาจารย์จะคอยเตือนหนูตลอดว่าทำการบ้านมาแล้วหรือยัง

Pakorn Lekvongphiboon (Prince)

รู้สึกประทับใจพี่ Staff ที่คอยแนะนำอย่างดี คอยวางแผน วัน เวลาในการเรียนคลาสเสริมให้ เพื่อนร่วมคลาสน่ารักทุกคนเลย ทุกคนมีความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน   ที่สำคัญทุกคนช่วยกันเรียน และอาจารย์ที่นี่ใส่ใจเรามาก ๆ คอยตรวจการบ้านให้และให้คำแนะนำที่ดีเสมอ

Tanatorn Kalaya (Amp)

ชอบ New Cambridge เพราะในคลาสเรียนมีคนเรียนน้อย ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง อาจารย์ใส่ใจกับนักเรียนมากโดยที่สามารถถามคำถามได้ตลอดเวลาทั้งในคลาสเรียน และนอกคลาสเรียน เพื่อนเรียนร่วมคลาสเรียนช่วยกันเรียน ช่วยกันพัฒนาความรู้ไม่มีใครหวงความรู้กันเลย ชอบมากเลยค่ะ

เศรษฐวิชญ์ พานิชย์ (น้องเอิร์ธ )

Teacher ที่ New Cambridge ใจดี สอนเนื้อหาเข้าใจง่าย หากไม่เข้าใจตรงไหน สามารถยกมือสอบถาม Teacher. ตลอดเวลา และกลุ่มผู้เรียนมีขนาดเล็ก

Sakdinon Kootrakul (New)

การเรียนภาษากับ New Cambridge ช่วยให้ผมได้รู้ Pattern ข้อสอบของ IELTS  ช่วยให้ได้รู้การวางแผนและเตรียมตัวก่อนที่จะไปสอบ IELTS ได้จริง  ให้ได้คะแนน IELTS เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้นำไปใช้จริงได้ด้วยครับ

อิศราพร อัคนาพร (น้องแก้ม)

New Cambridge ช่วยสอนเทคนิคที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสอบ IELTS เช่น การเขียนบทความ การพูด และการฟัง รวมไปถึงอาจารย์จะคอยช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างให้ดียิ่งขี้น อีกทั้งกลุ่มเพื่อนๆที่เรียนในห้องมีขนาดเล็ก อาจารย์ สามารถดูแลได้ทั่วถึง

Atitaya Sakkapalangkul (Natt)

ประทับใจบรรยากาศมาก รู้สึกอบอุ่น เหมือนอยู่ที่บ้าน อาจารย์ชาว British ค่อยพูดค่อยทักทายทำให้ได้ฝึกฝนตลอด ส่วนพี่ Staff ใจดีทุกท่านคอยให้การช่วยเหลือตลอด สำหรับ นร.ที่ยังไม่อยากกลับบ้านยังสามารถเข้าฟังห้อง Lab เพื่อฝึกฝนการฟังได้ด้วยค่ะ