ทำไมถึงควรเลือกเรียน IELTS

กับ New Cambridge

 • หลักสูตร IELTS ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับ New Generation

 • สอนโดยอาจารย์ Native Speaker ที่เป็นเจ้าของภาษา

 • เรียนสนุก พร้อม เทคนิคในการสอบมากมาย

 • นักเรียนเก่งขึ้นอย่างถาวร และ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

 • เราทำให้นักเรียนได้ IELTS ตามเป้าหมาย มาแล้วกว่า 30,000 คน

  กรอกข้อมูล รับสิทธิ์ส่วนลด
  คอร์ส IELTS เดือนนี้เพียง 20 สิทธิ์

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  “ หนูมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าพูดกับคนต่างชาติมากขึ้น และยังได้แนวทางในการทำข้อสอบที่หลอกหลายขึ้น ”

  ณภัทร บุญสิงห์ (แสตมป์)

    ได้ฝึกภาษาอังกฤษ กับ Native Speaker ทำให้ผมปรับตัวเพื่อไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้

  กษิดิ์กานต์ ดำรงรัตน์ (กระต็อบ)

   

  “การสอบ IELTS นั้น ไม่ใช่แค่จำ Tips & Tricks แล้วก็สามารถเข้าไปสอบได้ ”

  ธนิน ลิมปะพันธุ์ (เอิร์ธ)

    ที่นี่มี Facilities  เยอะมากค่ะ เช่น Club Listening / Speaking และ Bonus Tutorial ให้ซ้อมพูดกับอาจารย์ก่อนสอบด้วย

  ปิญชาน์ กิ่งรุ้งเพชร์ (ฮอลล์)

  เราทำให้นักเรียนได้ IELTS ตามเป้าหมาย มาแล้วกว่า 30,000 คน

  และ คุณ คือคนถัดไป