ทำไมถึงควรเลือกเรียน IELTS

กับ New Cambridge

 • หลักสูตร IELTS ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับ New Generation

 • สอนโดยอาจารย์ Native Speaker ที่เป็นเจ้าของภาษา

 • เรียนสนุก พร้อม เทคนิคในการสอบมากมาย

 • นักเรียนเก่งขึ้นอย่างถาวร และ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

 • เราทำให้นักเรียนได้ IELTS ตามเป้าหมาย มาแล้วกว่า 30,000 คน

  ลงทะเบียนนัดหมายทดสอบ IELTS

  1. คอร์สที่สนใจ

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  เราทำให้นักเรียนได้ IELTS ตามเป้าหมาย มาแล้วกว่า 30,000 คน

  และ คุณ คือคนถัดไป