ให้ลูกคุณเก่งขึ้นอย่างถาวร การันตี IELTS 5.0*-7.5*

เรียน IELTS กับ New Cambridge สถาบันเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพรางวัลประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน มีรับรองผล IELTS 5.0*-7.5* พัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างถาวร เหมาะกับผู้ต้องการใช้ผล IELTS ในการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและถาวร โดยใช้ไกด์ไลน์ของข้อสอบที่ดีที่สุดในโลกตัวหนึ่ง  ถึงแม้ไม่ต้องการสอบ IELTS สถาบันก็มี  Mock Test ให้ทดสอบฟรี 

สอนสดทุกคลาสโดย Professional Teacher  เจ้าของภาษา ประสบการณ์สอน IELTS กว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรการสอนภาษาอังกฤษ เช่น CELTA ,TESOL , RSA ,Trinity ทุกท่านมี License การสอนและ Work Permit อย่างถูกต้อง ไม่มีการเรียนกับวีดีโอ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบเจาะลึก Customization ในแต่ละส่วนที่ต้องการเน้นแก้ไขจุดบกพร่อง เช่น  Listening, Reading, Speaking, Grammar, Writing หรือการเน้นเทคนิคการเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนน

บางส่วนของผู้เรียนที่ยอมรับว่าเก่งขึ้นอย่างมากและได้คะแนนตามเป้า

สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาจำกัด เราพัฒนาหลักสูตร  IELTS Intensive นอกจาก สอน IELTS เราเผยเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ทุกทักษะเพื่อเพิ่มความมั่นใจและฝึกฝนการใช้ภาษาจนเกิดความความชำนาญ  สถาบันฯช่วยวางแนวทางการพัฒนาในแต่ละบุคคล และคอยให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนสอบจริงมากที่สุด เรา มีการทดลองสอบจริงในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและวางโปรแกรมดึงศักยภาพ  เพื่อให้พร้อมทำข้อสอบ / พร้อมเรียนต่อต่างประเทศ / พร้อมเรียนหลักสูตรอินเตอร์ / พร้อมใช้ภาษาอังกฤษแบบมือโปร New Cambridge ได้รับความวางใจจากผู้เรียนกว่า 30,000 คน มากกว่า 20 ปี และได้รับรางวัลประกันคุณภาพยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน จากกระทรวงศึกษาธิการ

null

รางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อนจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประสบการณ์การสอน IELTS มากว่า 20 ปี

null

Self Access Centre
มีศูนย์ SAC ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

null

เทคนิคเฉพาะของเรา
สถาบันฯ มุ่งเน้นหลักสูตรที่จะกระตุ้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเกิดศักยภาพในการเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาด้วยตนเอง

null

สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100% อาจารย์ทุกท่านจบขั้นต่ำปริญญาตรี พร้อมวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านการสอน

คอร์ส IELTS ที่พัฒนาและอัพเดทอยู่เสมอ

สถาบันฯ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนชาวไทยและเอเซีย และอัพเดทเสมอ โดยใช้วิธีการสอนที่ดีที่สุดในโลก Learner Autonomy ผู้เรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้

เรียนปรับพื้นฐาน เน้นแกรมม่าและคำศัพท์เพื่อเตรียมสอบ IELTS เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 5.0-5.5

เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS พร้อมเจาะลึก 4 ทักษะ : ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 5.5-6.5

ทักษะขั้นสูง เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ Band 6.5-7.5 up

Preparation for Overseas and Graduate Study (POGS) & Academic Writing

Club & Self Access Centre คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเสริมนอกเวลา
คลาสเรียนภาษาอังกฤษใช้ฝึกฝนเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้“ได้คะแนนตามเป้า”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 613 1177,081 105 3333 ,
LINE ID : @newcambridge

*สถาบันนิวเคมบริดจ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด