ขั้นตอนการเรียน Online Class (Live) กับ New Cambridge

1.Click ที่รูปเพื่อ Download โปรแกรม Zoom Client for Meetings

For mobile

For PC/Notebook

2.เลือก Join a Meeting

3.กรอก Meeting ID ของห้องเรียน

***ข้อมูล Meeting ID จะได้รับจากเจ้าหน้าที่
***กรุณาตั้งชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ

กรอก Meeting ID ของห้องเรียน -> เปลี่ยนชื่อเพื่อระบุตัวบุคคล (ชื่อเล่น) -> กดปุ่ม Join

ตัวอย่างตามรูป

4.เลือกปุ่ม Join with Computer Audio

For PC/Notebook

กดปุ่ม Join with Computer Audio พร้อมทดสอบไมค์ก่อนเริ่มเรียน -> เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าพร้อมเริ่มเรียนออนไลน์

***หากไม่มี Popup หน้าจอปรากฏขึ้น สามารถกดปุ่มไอคอนรูปหูฟัง ที่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอแชทแทนได้  

For mobile

กดปุ่ม Join With Video -> กดปุ่มไอคอนรูปหูฟัง ที่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอแชทวิดีโอ -> เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าพร้อมเริ่มเรียนออนไลน์