This is custom heading element

สอบที่ IDP กับ British Council เหมือนกันมั้ย?
คำถามติดเทรนฉบับ “สอบ IELTS ครั้งแรก” 📅
📌 คำตอบคือ “เหมือนกัน” และมีระดับความยากง่ายเท่ากัน เพราะข้อสอบ IELTS มีความเป็นมาตรฐานสากลสูง มีหลายเวอร์ชั่นมาก ซึ่งแต่ละเวอร์ชั่นจะมีค่าเฉลี่ยความยากง่ายเท่าๆกัน ทั้ง IDP และ British Council
ซึ่งความยากง่าย ของการสอบ IELTS ไม่ได้แตกต่างกันที่ “ผู้จัดสอบ” แต่เป็นประเภทของข้อสอบที่ต่างกัน ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆคือ General และ Academic ขึ้นอยู่กับการนำคะแนนไปใช้ยื่นแบบไหน และมีความแตกต่างกันเล็กน้อยที่ข้อสอบพาร์ท Reading และ Writing สามารถไปอ่านต่อได้ที่บทความ (ลิ้งบทความ)
หลังสอบ IELTS ผลที่ออกโดย IDP และ British Council สามารถใช้ได้ในทุกประเทศและทุกสถาบันที่รับพิจารณาคะแนน IELTS โดยคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ
และ “ไม่จำเป็นว่าต้องสอบที่ British Council จะเพิ่มโอกาสเข้ายูที่อังกฤษมากขึ้น สอบที่ IDP ก็มีโอกาสเท่ากัน” ตามแล้วแต่ที่นักเรียนสะดวกได้เลยจ้า
👉 ในส่วนของความแตกต่างระหว่าง IDP และ British Council ก็จะมีด้านราคาและสถานที่สอบก็ยังต่างกันอีกด้วย
👉 แต่เรื่องความยากง่าย อันนี้ไม่ต่างจริงๆนะ 🌏