คอร์สเรียน IELTS Foundation Online

 Foundation for IELTS Online ( 50 ชั่วโมง + VDO Playback On-Demand )

คอร์ส Foundation for IELTS คอร์สปูพื้นฐานแกรมม่าและคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นของ IELTS และเริ่มเรียนรู้แนวข้อสอบและเทคนิคเบื้องต้นทั้ง 4 พาร์ท

จำนวนนักเรียน 7 – 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน)

 LINE ID : @newcambridge

แนวทางการสอน ใน คอร์ส Foundation for IELTS

จะเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลัก ไวยากรณ์ ทั้ง Grammar และ Vocabulary เพื่อที่จะสามารถเอาไปต่อยอดทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และ การสอบ IELTS ได้

นอกเหนือจากนั้นทางสถาบัน New Cambridge ยังมีคอร์สเสริมทักษะนอกห้องเรียน หรือที่เราเรียกว่า CLUB และ Listening Lab ให้นักเรียนได้ให้ฝึกฝนได้อย่างไม่จำกัดอีกด้วย

สิ่งที่จะได้จากคอร์ส Foundation for IELTS

 • ได้เรียนรู้โครงสร้างของข้อสอบ IELTS และทำความเข้าใจ แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ สำหรับการเตรียมสอบ IELTS
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ IELTS ระดับพื้นฐาน
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบหัวข้อต่างๆของ IELTS เช่น เทคโนโลยี การเงิน ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
 • ฝึกวิธีคาดการณ์สิ่งที่จะได้ยินในบทพูดและการออกเสียงรูปแบบต่างๆที่อาจจะได้ยินในข้อสอบ IELTS Listening
 • เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญในการทำสอบ IELTS Reading เช่น การอ่านแบบค้นหา (scanning) การถอดความ (paraphrasing) และการอ่านแบบข้ามคำ (skimming)
 • ฝึกการเขียนสร้างประโยคและการเลือกใช้คำศัพท์ คำสรรพนาม และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง สำหรับการสอบ IELTS Writing
 • เรียนรู้เทคนิคการเชื่อมประโยคและการจัดเรียงประโยคการพูดเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการออกเสียงให้ถูกต้องในการสอบ IELTS Speaking
 • รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ทักษะ จากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker และเชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS พร้อมรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริง
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

  รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

  By submitting this form, I agree: Privacy Policy

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  LINE ID : @newcambridge