Overview Online IELTS Tips & Practice

Online Tips & Practice คืออะไร ▼

Online Tips & Practice คือ ชุดเตรียมสอบ IELTS ที่เน้นเทคนิคและการฝึกฝนการทำข้อสอบซึ่งนำไปใช้ได้จริง ประกอบด้วย 4 ทักษะ ฟัง อ่าน เขียน และพูด ชุดเตรียมสอบนี้มีคำถามให้ฝึกกว่า 2,500 ข้อ และกิจกรรมฝึกทักษะชั้นเยี่ยมที่หลากหลาย

ทุกคนมีวิธีเรียนรู้ต่างกัน บ้างชอบการอ่าน บ้างชอบการชมสื่อการเรียนรู้ เพียงแค่ศึกษาคู่มือแนะนำการใช้ Online Tips & Practice นี้ และชมวิดีโอแนะนำที่อยู่ใน Strategies Pack คุณจะเรียนรู้อย่างสนุกและได้ความรู้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการฝึกฝน

ทำไมการเรียนรู้แบบเน้นเทคนิคและฝึกฝนทำข้อสอบจึงเหมาะสุดในการเตรียมสอบ IELTS ▼

เป็นที่ทราบกันดีว่างานวิจัยจำนวนมากแนะนำว่าการฝึกฝนทำให้พัฒนาทักษะทางภาษาได้ดีที่สุด ยิ่งกว่านั้น IELTS เป็นระบบการสอบ คุณจะเกิดความคุ้นเคยกับการสอบนี้ด้วยการฝึกฝน

เรียนรู้จากการลงมือทำ

คุณจะได้ทราบวิธีและเคล็ดลับในการคว้าคะแนนสอบ IELTS ที่ปราถนา สิ่งสำคัญคือคุณจะมีโอกาสได้ลองใช้เคล็ดลับเหล่านั้นผ่านการฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆ คุณยังสามารถเข้าถึงแบบฝึกหัดเขียนและพูดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสถาบันนิวเคมบริดจ์ อีกทั้งคุณยังจะได้รับการประเมินคะแนนสอบและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS ในการพัฒนาศักยภาพอีกด้วย

ยิ่งได้รับคำแนะนำมาก ยิ่งฝึกมาก จะทำให้พัฒนาได้มากยิ่งขึ้น

ทำไม Online Tips & Practice ของสถาบันนิวเคมบริดจ์จึงแตกต่าง ▼

คุณสามารถเข้าร่วม Clubs to upskill ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มปิด เป็นระยะเวลา 60 นาที ทางเฟซบุ๊กไลฟ์สตรีมมิ่ง คุณจะได้พบกับอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS อันเป็นช่องทางการสื่อสารสองทางที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และยังได้เรียนรู้จากผู้อื่นในเวลาเดียวกันด้วย

คุณยังจะได้รับสิทธิ์ติวตัวต่อตัว (1 on 1 Tutorial) ที่เน้นทักษะการพูด เป็นระยะเวลา 30 นาที กับอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS ผ่านทาง Zoom Cloud Meetings ในช่วงนี้ คุณจะได้ลดจุดอ่อน และพัฒนาจุดแข็ง และยังจะได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าจะคว้าคะแนนสอบที่ปรารถนาอย่างไรในระยะเวลาอันจำกัด ยิ่งกว่านั้นคุณยังจะได้ทดสอบพูดเสมือนจริงอีกด้วย

การคว้าคะแนนเป้าหมายมาจากความพร้อมและการฝึกฝน

6 ขั้นตอน ในการติวตัวต่อตัว (1 on 1 Tutorial- focused on Speaking) ▼

1 การเตรียมความพร้อม

โปรดชมวิดีโอ Introduction to the IELTS Speaking Test ซึ่งอยู่ใน Strategies Pack (สำหรับผู้เรียนของสถาบันนิวเคมบริดจ์ สามารถศึกษาคู่มือแนะนำการสอบพูด Guidebook to Speaking Test ได้) ขั้นนี้จะทำให้คุณเข้าใจข้อมูลพื้นฐานสำคัญของการสอบพูด และเรายังจะแนะนำคุณด้วยว่าจำเป็นต้องทำอย่างไรจึงจะได้คะแนนดีพอ

2 ฝึกพูด ทั้ง 3 พาร์ท

เพราะการฝึกฝนจำเป็นอย่างยิ่ง Online Tips & Practice จึงมีแบบฝึกสอบพูดทั้ง 3 พาร์ท ในที่นี้คุณจะได้นำกลวิธีและเคล็ดลับจากวิดีโอมาใช้

3 การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ก่อนสอบพูดเสมือนจริง คุณจะได้หารือเรื่องคะแนนเป้าหมาย และคำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเตรียมความพร้อมด้วยตนเองในขั้นแรก กับอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS

4 การสอบพูดเสมือนจริง

อาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS จะทดสอบการพูดเสมือนจริงทั้งสามพาร์ท ประมาณ 15 นาที

5 การสะท้อนตนเอง

เมื่อสอบพูดเสมือนจริงเสร็จแล้ว คุณจะได้ทราบพัฒนาการจากทัศนะของคุณ และยังจะได้เก็บเกี่ยวคำตอบที่มีประโยชน์ต่อสิ่งที่คุณสงสัย

6 การแนะนำ

ขั้นสุดท้ายนี้ อาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS จะเสนอคำแนะนำเชิงลึกจากการสอบเสมือนจริง และยังเป็นช่วงที่อาจารย์จะได้เน้นย้ำและชี้แจงข้อสงสัยของคุณ

Online Tips and Practice: วิธีเตรียมสอบที่สมบูรณ์แบบ

Online IELTS Tips & Practice กับ New Cambridge ดียังไง? ▼

Online IELTS Tips & Practice คือบริการแบบฝึกหัดและข้อสอบ IELTS ออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และเตรียมตัวสอบ IELTS

คำอธิบาย Online IELTS Tips & Practice

The Online IELTS Tips & Practice services consist of a wide selection of practices on essential skills for effective communications: listening, speaking, reading and writing. Moreover, the services provide users with Language Use, Topic Packs, Strategy Packs.

How to improve your English with the Online IELTS Tips & Practice services

You can choose the package to match your goal. (Platinum is recommended because LIVE 1 on 1 Tutorial is very useful.)

The Online IELTS Tips & Practice package

Gold Platinum
Strategies on 4 skills: listening, reading, writing & Speaking / /
4-Skill Practices / /
Over 1,400 questions on focused grammar & vocabulary / /
Writing tasks marked with comments (2 different tasks/set) 4 Pieces 6 Pieces
Speaking (15 mins.) marked with comments 2 Times 3 Times
Reading passages with practice and test modes / /
Club to Upskill (Speaking & Writing) 60 mins x /
1 on 1 Tutorial (focus on Speaking) 30 mins x /

Title