KBANK Online Payment

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

  • ผู้เรียนต้องทำ Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยสามารถโทร. นัดได้ที่ 095-9915-6699
  • ผู้เรียนสามารถใช้ผล IELTS เก่าได้ไม่เกิน 3 เดือนมาเทียบระดับได้
  • กรณีชำระค่าหลักสูตรโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "โรงเรียนภาษาพงศ์พัฒนา" กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 468-0-01918-0 เท่านั้น (เพียงบัญชีเดียว) และ ส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
  • สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเล่าเรียนทุกกรณี
  • การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการและไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้น ๆ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 095-9915-6699 หรือ LINE@ : @newcambridge