เรียนและสอบ IELTS ที่ NEW CAMBRIDGE ที่เดียวจบ

New Cambridge Institute ได้รับการรับรองและตรวจสอบจาก IDP เพื่อเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ สถาบันตั้งอยู่ที่ CENTRAL TOWER@CentralWorld ชั้น 14 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม หรือ สถานีชิดลม

IELTS ทดสอบอะไรบ้าง

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนำคะแนนของแต่ละส่วนมาคำนวน โดยคะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 1 (ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ) ไปจนถึง 9 (มีทักษะภาษาอังกฤษถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ) สำหรับการสอบ IELTS ข้อสอบแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  • ACADEMIC modules – สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ
  • GENERAL TRAINING modules – เพื่อใช้ทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนและสอบ IELTS ที่เดียวจบ

  • ลงทะเบียนสมัครผ่านทางสถาบัน
  • ศูนย์สอบอยู่ที่ ที่ CENTRAL Tower@CentralWorld ชั้น 14 ใกล้กับ BTS สถานีสยามหรือสถานีชิดลม

ตารางสอบประจำเดือน

  • เดือนมกราคม : วันเสาร์ที่ 18
  • เดือนกุมภาพันธ์ : วันเสาร์ที่ 22
  • เดือนมีนาคม : วันเสาร์ที่ 21
  • เดือนเมษายน : วันเสาร์ที่ 18