เรียนและสอบ IELTS ที่ NEW CAMBRIDGE ที่เดียวจบ

New Cambridge Institute ได้รับการรับรองและตรวจสอบจาก IDP เพื่อเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ สถาบันตั้งอยู่ที่ อาคาร ZEN ศูนย์การค้า Central World ชั้น 14 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม หรือ สถานีชิดลม

IELTS ทดสอบอะไรบ้าง

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนำคะแนนของแต่ละส่วนมาคำนวน โดยคะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 1 (ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ) ไปจนถึง 9 (มีทักษะภาษาอังกฤษถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ) สำหรับการสอบ IELTS ข้อสอบแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  • ACADEMIC modules – สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ
  • GENERAL TRAINING modules – เพื่อใช้ทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนและสอบ IELTS ที่เดียวจบ

  • ลงทะเบียนสมัครผ่านทางสถาบัน
  • ศูนย์สอบอยู่ที่ อาคาร ZEN @ CentralWorld ชั้น 14 ใกล้กับ BTS สถานีสยามหรือสถานีชิดลม

ตารางสอบประจำเดือน

  • เดือนกรกฎาคม : วันเสาร์ที่ 6
  • เดือนสิงหาคม : วันเสาร์ที่ 17
  • เดือนกันยายน : วันเสาร์ที่ 28
  • เดือนตุลาคม : วันเสาร์ที่ 26
  • เดือนพฤศจิกายน : วันเสาร์ที่ 30