ทำไมถึงเลือก NC!

การเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

 

สถาบันนิวเคมบริดจ์ ให้ความสำคัญต่อการจัดชั้นเรียนด้วยเหตุผลสองประการ 1. ชั้นเรียนมีขนาดเล็กประมาณ 6-15 คนต่อห้อง ทำให้ทุกคนมีโอกาสใช้เวลาร่วมกับอาจารย์ในการซักถามปัญหาเฉพาะด้านของตน 2. นักเรียนจะได้รับการดูแลโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร ทำให้ได้รับผลคะแนน IELTS ตามที่คาดหวังไว้ หรือสามารถนำไปพัฒนาทักษะในที่ทำงานได้