ยินดีต้อนรับสู่ New Cambridge Institute (Thailand)

การสอบวัดระดับ ก่อนเข้าเรียน (Placement Test)

การสอบวัดระดับความสามารถก่อนเข้าเรียน ใช้เพื่อประเมินทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน แบ่งเป็นข้อเขียนและสัมภาษณ์ ข้อเขียนคือ การทดสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ ซึ่งมีประเภทคำถามที่หลากหลาย รวมถึงการเขียนบทความในหัวข้อที่เกียวกับ IELTS ใช้ 1 ชั่วโมง  และต่อด้วย สัมภาษณ์กับอาจารย์เจ้าของภาษา 15 นาที ผู้สอบจะต้องพูดหัวข้อที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น พักที่ไหน มีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ ประวัติการศึกษาและแผนการในอนาคต

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จะให้คะแนนแบบเดียวกับ IELTS และเราจะแนะนำ คอร์สที่เหมาะสมให้  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่คาดหวัง


โทรสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้า1 วัน  02-613-1177081-105-3333
info@newcambridge.com