ยินดีต้อนรับสู่ New Cambridge Institute (Thailand)

Student Pathway

คอร์สเรียน IELTS

Foundation for IELTS & Foundation Extension  50 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS ต่ำกว่า 4.5 
เป็นหลักสูตร IELTS สำคัญเพื่อปรับฐานผู้เรียนให้แน่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมสอบ IELTS และสอนหลักไวยากรณ์พื้นฐานควบคู่ไปด้วย

Key Skills for IELTS 60 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS 5, Writing ขั้นต่ำ 5
หลักสูตร IELTS หลักของ IELTS Preparation เนื้อหาเน้นสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ผู้เรียน ฝึกทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ตะลุยโจทย์ IELTS ช่วยจัดการข้อสอบได้ดีขึ้นและประหยัดเวลาในการทำข้อสอบมากขึ้น

IELTS Speaking 30 ชั่วโมง 

คุณสมบัติผู้เรียน - จบ Key Skills (IELTS 5.5, Writing 5)
เพิ่มทักษะการพูดสำหรับ IELTS  อาจารย์เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยและคำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับหัวข้อที่ถามในการสอบ และหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Speak - Write A for IELTS 60 ชั่วโมง 
คุณสมบัติผู้เรียน  - จบ Key Skills (IELTS  6, Writing 5.5)
หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน ซึ่งคนไทยส่วนมากไม่ถนัด เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว แต่ผลคะแนนยังไม่ตรงตามที่ต้องการ โดยอาจารย์จะสอนเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง การถาม และตอบคำถามในข้อสอบ Speaking และการสอนเทคนิคสำหรับการเขียน Task 1 และ Task 2 ในโจทย์แบบต่างๆ 

Speak - Write B for IELTS 60 ชั่วโมง 
คุณสมบัติผู้เรียน  - จบ Speak-Write A  (IELTS 6.5, Writing 6)  
หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน ซึ่งคนไทยส่วนมากไม่ถนัด เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว แต่ผลคะแนนยังไม่ตรงตามที่ต้องการ โดยอาจารย์จะสอนเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง การถาม และตอบคำถามในข้อสอบ Speaking และการสอนเทคนิคสำหรับการเขียน Task 1 และ Task 2 ในโจทย์แบบต่างๆ

Grammar for IELTS  30 ชั่วโมง
หลักสูตร IELTS นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา และปรับพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนจะรวบรวมไวยากรณ์ที่สำคัญเพื่อการสอบ IELTS โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

Essential Grammar for IELTS 15 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด (แต่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว) เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS อาจารย์จะรวบรวมเทคนิค และทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการใช้ Grammar และผู้เรียนสามารถเข้าฝึกฝนที่ Self Access Centre ของสถาบันฯ ได้

IELTS Intensive 20 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS 5  
เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด อาจารย์จะเน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ครอบคลุมข้อสอบทุกส่วนอย่างละเอียด และเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจ

คอร์สเรียนอื่นๆ

Academic Writing 45 ชั่วโมง 
คุณสมบัติผู้เรียน  - IELTS 5, Writing 4.5
สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะการเขียน IELTS เนื้อหาเน้นไวยากรณ์ และหลักการเขียนที่ถูกต้อง และวิเคราะห์หัวข้อเพื่อนำความคิดมาเขียนอธิบายให้ตรงจุดประสงค์มากที่สุด

EOGS (Essential for Overseas and Graduate Studies 15 ชั่วโมง
หลักสูตรเร่งรัด สำหรับปูพื้นฐานก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย เนื้อหาครอบคลุม การคิดเชิงวิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่าน “Critical Thinking & Reading” กลยุทธ์การเรียนรู้และฝึกความชำนาญ “Learning Strategies & Study Skills" ตลอดจนฝึกการทำรายงานและวิจัยข้อมูล เพิ่มทักษะการเขียนเชิงวิชาการ “Academic Writing”


POGS (Preparation for Overseas and Graduate Studies 50 ชั่วโมง
หลักสูตรเข้มข้น สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย  เนื้อหาเน้นการปฏิบัติจริง เช่น Listening and Note Taking, Research Information, Oral Presentation Skills, Academic Essay Preparation & Structure และฝึกให้นักเรียนคิดแบบ Critical Thinking (Analyze & Evaluate Argument) รวมทั้งเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรม และ module อื่นๆ อีก เสมือนจำลองห้องเรียนในต่างประเทศมาไว้ที่นิวเคมบริดจ์

โทร 02 613 1177081 105 3333
info@newcambridge.com