ยินดีต้อนรับสู่ New Cambridge Institute (Thailand)

Student Pathway

หลักสูตร Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษติดต่องานกับลูกค้า เน้นการฟังและพูดเป็นหลัก ทั้งยังครอบคลุมในเรื่อง อ่าน เขียน ด้วย แต่ละส่วนจะแบ่งรายละเอียดออกไปซึ่งสำคัญมากในการติดต่อเชิงธุรกิจ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้การทำงานของคุณขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการประชุม, การติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กร, การเขียน E-mail, การทำ Presentation เป็นต้น

ตัวอย่างหัวข้อและหลักสูตร Business English
  • - การสนทนาเชิงธุรกิจ
  • - ทักษะการเขียนอีเมล์
  • - ทักษะการเขียนรายงาน
  • - ทักษะด้านการพรีเซ็นเทชั่น
  • - ทักษะการสนทนาในที่ประชุม
  • - ทักษะการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเข้าสังคม
  • - ทักษะการขายและทำการตลาด
  • - และอื่นๆ

ตำแหน่งไหนก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษจากสถาบันนิวเคมบริดจ์ได้สบาย มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ได้รับการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปีซ้อน พร้อมอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากว่า 10 ปี หลักสูตรและหัวข้อที่เรียนมักจะมีอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล์ (E-mail), เขียนจดหมาย (Letter), เขียนรายงาน (Report), รายการสินค้า (Stock), การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ (Telephone), การพรีเซ็นเทชั่นเกี่ยวกับสินค้าของเราได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้สื่อโซลเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆ

02 613 1177   info@newcambridge.com
 

logo