ยินดีต้อนรับสู่ New Cambridge Institute (Thailand)

Business English
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ  เพื่อคนทำงานยุค AEC เนื้อหาการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน  และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

IELTS Preparation, IELTS Life Skills
มือ 1 ด้าน IELTS สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ประสบการณ์ด้าน IELTS มากว่า 10 ป๊ พร้อมรางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยมโดยกระทรวงศึกษาธิการ 3 ปีซ้อน

IGCSE, A Levels, IB, GED

TOEFL, TOEIC

General English หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ “เก่งพูดและเก่งไวยากรณ์”

Preparation for Overseas and Graduate Studies (POGS) หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

 

In-Country Pre-Sessional หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันนิวเคมบริดจ์และมหาวิทยาลัย Birmingham City สหราชอาณาจักร

Corporate Training หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กร

โทร  02 613 1177081 105 3333
info@newcambridge.com