ยินดีต้อนรับสู่ New Cambridge Institute (Thailand)

Student Pathway

คอร์สเรียน IELTS

Foundation for IELTS & Foundation Extension  50 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS ต่ำกว่า 4.5 
เป็นหลักสูตร IELTS สำคัญเพื่อปรับฐานผู้เรียนให้แน่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมสอบ IELTS และสอนหลักไวยากรณ์พื้นฐานควบคู่ไปด้วย

Key Skills for IELTS 60 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS 5, Writing ขั้นต่ำ 5
หลักสูตร IELTS หลักของ IELTS Preparation เนื้อหาเน้นสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ผู้เรียน ฝึกทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ตะลุยโจทย์ IELTS ช่วยจัดการข้อสอบได้ดีขึ้นและประหยัดเวลาในการทำข้อสอบมากขึ้น

IELTS Speaking 30 ชั่วโมง 

คุณสมบัติผู้เรียน - จบ Key Skills (IELTS 5.5, Writing 5)
เพิ่มทักษะการพูดสำหรับ IELTS  อาจารย์เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยและคำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับหัวข้อที่ถามในการสอบ และหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Speak - Write A for IELTS 60 ชั่วโมง 
คุณสมบัติผู้เรียน  - จบ Key Skills (IELTS  6, Writing 5.5)
หลักสูตร IELTS นี้เน้นพัฒนาทักษะการพูด และการเขียน ซึ่งคนไทยส่วนมากไม่ถนัด เหมาะสำหรับผู้ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว แต่ผลคะแนนยังไม่ตรงตามที่ต้องการ โดยอาจารย์จะสอนเทคนิคการพูด การเล่าเรื่อง การถาม และตอบคำถามในข้อสอบ Speaking และการสอนเทคนิคสำหรับการเขียน Task 1 และ Task 2 ในโจทย์แบบต่างๆ 

Speak - Write B for IELTS 60 ชั่วโมง 
คุณสมบัติผู้เรียน  - จบ Speak-Write A  (IELTS 6.5, Writing 6)  
หลักสู