ชอบ IELTS New Cambridge เพราะในคลาสเรียนมีคนเรียนน้อย ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง อาจารย์ใส่ใจกับนักเรียนมากโดยที่สามารถถามคำถามได้ตลอดเวลาทั้งในคลาสเรียน และนอกคลาสเรียนด้วย เพื่อนที่เรียน IELTS ร่วมคลาสเรียนช่วยกันเรียน ช่วยกันพัฒนาความรู้ไม่มีใครหวงความรู้กันเลย ชอบมากเลยค่ะ

Tanatorn Kalaya (Amp)

Teacher ที่ New Cambridge ใจดี สอน IELTS เนื้อหาเข้าใจง่าย หากไม่เข้าใจตรงไหนหรือมีอะไรสงสัย สามารถยกมือสอบถาม Teacher ได้ตลอดเวลาเลย และกลุ่มผู้เรียนมีขนาดเล็ก บรรยากาศเป็นกันเอง

เศรษฐวิชญ์ พานิชย์ (น้องเอิร์ธ )

การเรียน IELTS กับ New Cambridge ช่วยให้ผมได้รู้ Pattern ข้อสอบของ IELTS  ช่วยให้ได้รู้การวางแผนและเตรียมตัวก่อนที่จะไปสอบ IELTS ได้จริง  ให้ได้คะแนน IELTS เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้นำไปใช้จริงได้ด้วยครับ

Sakdinon Kootrakul (New)

New Cambridge ช่วยสอนเทคนิคเรียน IELTS สามารถนำเทคนิคไปเป็นแนวทางในการสอบ IELTS ได้จริง เช่น การเขียนบทความ การพูด และการฟัง รวมไปถึงอาจารย์จะคอยช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้ดียิ่งขี้น อีกทั้งกลุ่มเพื่อนๆที่เรียนในห้องมีขนาดเล็ก อาจารย์ สามารถดูแลได้ทั่วถึง

อิศราพร อัคนาพร (น้องแก้ม)

ประทับใจบรรยากาศในการเรียน IELTS มาก รู้สึกอบอุ่น เหมือนอยู่ที่บ้าน อาจารย์ชาว British ค่อยพูดค่อยทักทายทำให้ได้ฝึกฝนตลอด ส่วนพี่ Staff ใจดีทุกท่านคอยให้การช่วยเหลือตลอด สำหรับ นร.ที่ยังไม่อยากกลับบ้านยังสามารถเข้าฟังห้อง Lab เพื่อฝึกฝนการฟังได้ด้วยค่ะ

Atitaya Sakkapalangkul (Natt) เรียน IELTS New Cambridge