ความประทับใจที่มีต่อเรา

ชื่อสกุล: วรเมธ สุขุมานันท์
การศึกษา: Thai-Chinese International School (TCIS)
คอร์ส / มหาวิทยาลัยที่ไปเรียน : Xi'an Jiaotong - Liverpool University
พี่ที่ปรึกษา: P'Bebe
 
 
 
 
"สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้ให้ข้อมูลผม
และได้ช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัครเรียน
ที่มหาวิทยาลัย Xi'an Jiaotong- Liverpool University
 ซึ่งทางสถาบันได้จัดการใบสมัครของผมและช่วยติดต่อมหาวิทยาลัย
โดยตรงเมื่อผมมีข้อสงสัย ทำให้ผมรู้สึกพอใจกับการให้บริการของพี่ๆ
counselor มากครับ ขอบคุณครับ"