รายชื่อสถาบัน

เรียนต่อ Canada

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
โทร  : +66 (0) 2613 1515     E-mail : info@worldeducationlinks.com

 

 

 

 

อัพเดทการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนแคนาดา

ช่วงนี้ มีการเปลี่ยนกฎในการสมัคร วีซ่านักเรียน ประเทศแคนาดา ซึ่งจะอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติ ทำงานได้อาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง ในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา และนักเรียนยังสามารถทำงานเต็มเวลาได้ในระหว่างปิดเทอม นอกจากนี้ หลังจากที่นักเรียนได้จบการศึกษาแล้ว นักเรียนจะยังสามารถสมัคร Post-Graduate Work Permit ในกรณีที่นักเรียนต้องการจะอาศัยต่อในประเทศแคนาดา

 

 

 

Le Cordon Bleu: Ottawa