รายชื่อสถาบัน

เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

 

โทร  : +66 (0) 2613 1515 ต่อ 20-25 

 

E-mail : info@worldeducationlinks.com

 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

ข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยมีพื้นที่ถึง 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบเท่ากับ 18 เท่า ของพื้นที่ประเทศไทย) ส่วนกว้างของประเทศจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตก ไปจนจรดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออก มีความกว้างถึง 4,500 กิโลเมตร ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและมีกลุ่มต่างๆ อยู่บริเวณต่างกัน เช่น China Town , Little Italy เป็นต้น ชาวอเมริกันเรียนรู้เร็ว และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความรักอิสระในการเรียนรู้ และเนื่องจากภูมิประเทศกว้างขวางทำให้ขนบธรรมเนียบประเพณีและวัฒนธรรมแตกต่างกันตามภูมิภาค

 
 
 
ภูมิอากาศ
 

ลักษณะภูมิอากาศของแต่ละเขตแตกต่างกันไป เช่น ในฤดูร้อน อากาศด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณทะเลทราย อุณหภูมิเกือบเท่าแถบเส้นศูนย์สูตร ส่วนฤดูหนาวในเขตทางตอนเหนือ ก็จะหนาวจัดจนหิมะตกหลายเดือน แถบที่อากาศอบอุ่นสบายไม่มีหิมะคือที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และอริโซน่า ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนสีสันสวยงาม

 ฤดูกาลมีทั้งหมด 4 ฤดูคือ
  • ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน-สิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) กันยายน-พฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) ธันวาคม-กุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มีนาคม-พฤษภาคม
 

 

เขตเวลา

ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างมาก จึงมีการแบ่งความแตกต่างของเวลาตามเส้นแบ่งของโลกเป็น 4 เขตเวลา (Time Zone) คือ

  • Eastern Time Zone (EST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง
  • Central Time Zone (CST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง
  • Mountain Time Zone (MST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 14 ชั่วโมง
  • Pacific Time Zone (PST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 15 ชั่วโมง
ใน แต่ละ Time Zone จะมีเวลาแตกต่างกัน 1 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น เวลาใน Eastern Zone เป็นเวลาบ่าย 4 โมงเย็น เวลาในเขต Central Zone จะเป็นบ่าย 3 โมงเย็น ในเขต Mountain Zone เป็นเวลาบ่าย 2 โมง และเวลาในเขต Pacific Zone จะเป็นเวลาบ่ายโมงตรง
 
 
 
รัฐและเขตการปกครอง
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง ได้แก่  Washington D.C อเมริกามีเนื้อที่ประมาณ 3,787,319 ไมล์ (เทียบได้กับขนาดพื้นที่ประเทศไทย) มีบริเวณรัฐที่ติดต่อกันรวม 48 รัฐ และรัฐ Alaska ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา และรัฐฮาวายซึ่งอยู่ในมหาสุมทรแปซิฟิก และเมื่อรวมเอารัฐอลาสก้า และฮาวายเข้าด้วยกันสหรัฐอเมริกา จะมีพื้นที่มากกว่า 9 ล้าน ตารางกิโลเมตร อลาสก้าเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 50 รัฐ รองลงมาคือ เท็กซัส ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ เฉพาะเท็กซัสรัฐเดียวก็ใหญ่ กว่าฝรั่งเศสทั้งประเทศแล้ว ส่วนอลาสก้านั้นใหญ่กว่าเท็กซัสถึง 2 เท่า
 

 

 

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

Pace University Global Pathways

 

 

 

 

Northeastern University

 

 

 

 

 

Merrimack College

 

 

 

 

z

Quinnipiac University

 

 

 

 

 

 

 

Green River Community College

 

 

 

 

INTO Colorado State University

 

 

 

 

 

 

 

INTO University of South Florida

 

 

 

 

 

INTO Oregon State University

 

 

 

 

 

University of La Verne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portland English Language Academy

 

 

 

 

 

 

EF Academy

 

 

 

 

 

University of Pennsylvania - English Language Programs (ELP)