รายชื่อสถาบัน

เรียนต่อสหราชอาณาจักร

 

   มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
Tel: +66 (0) 2613 1515 ext. 20-25      E-mail : info@worldeducationlinks.com

 

 

 

 

Aberystwyth University

 

 

 

 Liverpool John Moores University

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkbeck, University of London

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchester Metropolitan University

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birmingham City University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex University

   
 

 

 

 

 

 

 

Bournemouth University

 

 

 

 

 

 

 

Northumbria University

   
 

 

 

 

University of Bedfordshire

 

 

 

 

 

Nottingham Trent University

   
 

 

 

 

 

 

 

City University London
 

 

 

 

 

 

 

 

University of Portsmouth

   
 

 

 

 

Cranfield University

 

 

 

 

 

Queen’s University Belfast

 

   
 

 

 

 

University of East Anglia

 

 

 

 

Queen Mary, University of London
 

   

 

 

 

 

 

 

University of Essex

 

 

 

 

 

 

 

University of Southampton

   
 

 

 

 

 

 

 

Glasgow Caledonian University
 

 

 

 

 

 

 

 

University of Sunderland

   
 

 

 

 

 

 

 


 

University of Hertfordshire

 

 

 

 

 

 

 

University of Westminster

   
 

 

 

 

 

 

University of Huddersfield

 

 

 

 

 

 

 

University of York

   

 

 

 

 

 

 

 

University of Kent

 

 

 

 

 

 

 

 

Newcastle University

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Coventry University

 

 

 

 

 

 

 

 

The University of Winchester

   
 

 

 

 

 

 

 

York St John University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAS University of London -IFCEL Programs

   
 

 

 

 

 

 

INTO University of Exeter

 

 

 

 

 

 

INTO University of Stirling

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTO University of Gloucestershire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTO St. George's University of London

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point Blank Music School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi'an Jiaotong - Liverpool University

 

   
 

 

 

 

 

 

 

London Metropolitan University

 

 

 

 

 

 

 

 


University College Cork

   
 

 

 

 

 

 

 

Bath Spa University

Bath Spa University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of the West of Scotland

   

 

 

 

 

 

 

 

University of the West of England

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Marangoni
   

 

 

 

 

 

 

 

 

INTO University of Manchester

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Glasgow International College (KIC)

   
 

 

 

 

 

 

 

 

University of Liverpool - International College (KIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Brighton International College (KIC)

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The University of Sheffield

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London School of Commerce

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The University of Northampton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

We can also assist you on any other selected UK Universities

Please contact Study Abroad Consultants for more information at  
Tel
+66 (0) 2613 1515   or   E-mail : info@worldeducationlinks.com