รายชื่อสถาบัน

เรียนต่อนิวซีแลนด์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : โทร  : +66 (0) 2613 1515  ต่อ 20-25

 

E-mail : info@worldeducationlinks.com

 

 

ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

 

 

 

วิทยาลัยและสถาบันภาษา

Academic Colleges Group
D&A Design & Arts College of New Zealand
Christchurch College of English
International English Institute (IEI)
Crown Institute of Studies 
Queenstown Resort College
Cambridge High School Queens Academic Group, NZ 
Opihi College     
 

 

 

รงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

 Pukekohe High School 

 Baradene College of the Sacred Heart

 Wanganui Collegiate New Zealand