นักเรียนที่เรียนคอร์ส IELTS กับสถาบัน New Cambridge ได้คะแนนตามเป้า*

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และ เรียน IELTS ของสถาบันนิวเคมบริดจ์ ได้รับรางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปี ซ้อน คุณภาพการเรียนการสอนได้มาตรฐานจากกระทรวงฯ ด้วยเทคนิคเฉพาะของเราที่ไม่เหมือนกับที่อื่น มีการพัฒนาหลักสูตรการสอนให้เข้ากับนิสัยของคนไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกรอบเวลาที่ต้องการ

นักเรียนของเราประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นำไปใช้ในการศึกษาต่อ และการทำงานซึ่งผลตอบรับหลังเรียนจบของผู้เรียนดีมากและจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเป็นการรับประกันคุณภาพการเรียนการสอนของเรากว่า 16 ปี ว่าเป็นตัวจริงเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ
รางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน
จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมประสบการณ์ตรง
กว่า 16 ปี
  เทคนิคเฉพาะของเรา
สถาบันฯ มุ่งเน้นหลักสูตรที่จะกระตุ้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเกิดศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Self Access Centre
มีศูนย์ SAC ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100%
อาจารย์ทุกท่านจบขั้นต่ำปริญญาตรี พร้อมวุฒิบัตรการสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และเรียน IELTS ของสถาบัน New Cambridge มีเทคนิคเฉพาะที่ช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยเจ้าของภาษาตั้งแต่ปูพื้นฐานจนสามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพด้วยครูผู้สอนที่เข้าใจปัญหาของคนไทยอย่างแท้จริง จากประสบการณ์กว่า 16 ปี พร้อมรางวัลสถาบันภาษาระดับยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการถึง 4 ปีซ้อน ผู้เรียนจึงมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนว่าจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, เพื่อการศีกษาต่อ หรือทำงานได้แบบมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรคุณภาพ นักเรียนที่จบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน New Cambridge ต่างมีผลตอบรับเชิงบวก และมากกว่าครึ่งกลับมาลงเรียนเพิ่มกับเราเพราะเห็นถึงประสิทธิภาพการสอนที่ทำได้จริงและเห็นผลความก้าวหน้าอย่างชัดเจนก่อนเรียน-หลังเรียน เราจึงเป็นผู้นำการสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยกว่า 16 ปี

เราใช้เทคนิคให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ Learner Autonomy ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศในการเรียนรู้อย่างแท้จริง และมุ่งช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ โดยเน้นถึงพฤติกรรมทั่วไปของผู้เรียนที่เริ่มจากการฟังก่อนเมื่อเข้าใจจึงเริ่มให้ผู้เรียน พูด อ่าน และเขียน ตามลำดับ ด้วยวิธีการแบบนี้จึงเป็นคำตอบได้ดีว่าทำไมบางคนเรียนภาษาอังกฤษมาตลอดชีวิตแต่พูดไม่ได้เสียที

promotion5000


หลักสูตรที่เปิดสอน


 • คอร์สเรียน IELTS ป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ IELTS และสอนหลักไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงควบคู่ไปด้วย สถาบัน New Cambridge เป็นสถาบันภาษาแห่งแรกในประเทศไทยที่หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • POGS หลักสูตรเข้มข้นสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย
 • General English หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ “เก่งพูดและเก่งไวยากรณ์” เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงาน
 • Business English หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรคุณภาพ ในยุคทันสมัย ที่ภาษาอังกฤษมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างมากเนื้อหาการสอนเน้น ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน
 • Corporate Training หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน โดยสถาบันฯ จะจัดส่งอาจารย์ฝรั่งที่มีประสบการณ์ด้านการสอน Corporate Training และมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนนำเสนอหลักสูตรเฉพาะทาง และรายละเอียดการสอนที่เหมาะกับความต้องการขององค์กร  บรรยากาศการเรียนการสอน

  สถาบัน New Cambridge ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เราจึงจัดห้องเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100 % นั้นหมายความว่าผู้เรียนจะมีโอกาสที่ดีอย่างมากในการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติจริง  หากเรียนจบและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ ไม่เกิดอาการประหม่าท่องศัพท์จนจับใจความไม่ได้ อีกทั้งอาจารย์ของเรามีประสบการณ์สอนคนไทยมาแล้วมากมาย จึงทำให้เข้าใจถึงปัญหาการ เรียน IELTS ได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนด้วยกลุ่มเล็กประมาณ 7 - 15 คน อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึงและวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้สำหรับผู้เรียนแบบคนต่อคน

  การเดินทาง

  สถาบัน New Cambridge เปิดบริการทุกวันที่ ZEN @ Central World ชั้น 14 โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์  บริการอื่นๆ

  นอกจากชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสอน IELTS เรายังเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาดูแล รวมถึงการช่วยเหลือนักเรียนไทยที่ ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศในทุกระดับชั้นรวมถึงการเลือกหลักสูตรโรงเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งใน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา จีน www.worldeducationlinks.com