โปรโมชั่น และกิจกรรม

 

หลักสูตร IELTS Intensive (20 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน - IELTS 5 หรือสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ซึ่งอาจารย์จะเน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ครอบคลุมข้อสอบทุกส่วนอย่างละเอียด และเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจ

โทร. 02 613 1177, info@newcambridge.com