โปรโมชั่น และกิจกรรม

 

Private Class กับอาจารย์เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจแบบตัวต่อตัว