โปรโมชั่น และกิจกรรม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ซึ่งจะเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS
Private Class กับอาจารย์เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจแบบตัวต่อตัว